You are here
policy-makers-1920x589px.jpg

Decydenci

W strategii „Europa 2020” uznano zmiany demograficzne za jedno z głównych wyzwań, przed którymi stoi Europa. Jak podkreślono w strategii, bezpieczne i zdrowe środowisko pracy jest niezbędne do zwiększenia potencjału i zaangażowania pracowników oraz podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Ponieważ zdecydowana większość pracowników w Europie jest zatrudniona w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) i w mikroprzedsiębiorstwach, wsparcie na rzecz małych przedsiębiorstw ma kluczowe znaczenie dla radzenia sobie z wyzwaniami związanymi ze starzejącą się siłą roboczą oraz dla przeciwdziałania dyskryminacji. Celem kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2016–2017 jest zachęcenie decydentów do zajęcia się kwestiami związanymi ze starzeniem się w dobrym zdrowiu w miejscu pracy.

Celem finansowanego przez Komisję Europejską projektu pilotażowego Parlamentu Europejskiego pn. „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku” było zbadanie istniejących polityk i strategii oraz usprawnienie ich wdrażania, zwiększenie skali wymiany dobrych praktyk oraz udzielanie wsparcia w procesie opracowywania przyszłych polityk w kontekście starzenia się siły roboczej. Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” prowadzona w latach 2016–2017 miała na celu zwrócenie uwagi na ustalenia w tym obszarze i zachęcenie odpowiednich podmiotów do wprowadzania zmian, a także podniesienie świadomości w kwestii polityk i zasobów, które istnieją już w Europie.

 

Zalecane materiały

Projekt Parlamentu Europejskiego pn.: „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku”

Celem projektu pilotażowego Parlamentu Europejskiego pn. „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku” było zbadanie istniejących polityk i strategii oraz usprawnienie ich wdrażania, zwiększenie skali wymiany dobrych praktyk oraz udzielanie wsparcia w procesie opracowywania przyszłych polityk w kontekście starzenia się siły roboczej. Projekt rozpoczął się w czerwcu 2013 r., a jego realizacja trwała do końca 2015 r. W wyniku projektu sporządzono szereg sprawozdań dotyczących następujących zagadnień:

  • kwestie związane z BHP specyficzne dla pracowników w starszym wieku;
  • BHP, płeć i pracownicy w starszym wieku;
  • rehabilitacja;
  • analiza 30 sprawozdań krajowych;
  • końcowe sprawozdanie z realizacji projektu.

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu na portalu internetowym EU-OSHA

Inne istotne materiały

Udostępniono również analizy przykładów i praktyczne narzędzia prezentujące niektóre rozwiązania stosowane w różnych państwach Europy. Ukazują one w szczególności wybrane inicjatywy i zasoby, z których korzystały MŚP i ich pracownicy.