You are here

Jak wziąć udział w kampanii?

Czy chcesz pomagać propagować przesłanie kampanii? W kampanię „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” można zaangażować się na różne sposoby, w tym poprzez:

rozpowszechnianie i publikowanie materiałów kampanijnych służących poszerzaniu wiedzy;

organizowanie działań i wydarzeń takich jak szkolenia, konferencje i konkursy;

używanie i promowanie praktycznego narzędzi elektronicznego;

udział w Konkursie Dobrych Praktyk w ramach kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, w ramach którego organizacje o różnej wielkości i z różnych sektorów są nagradzane za wnoszenie innowacyjnego wkładu w działania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP);

udział w Europejskich Tygodniach Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy organizowanych w październiku każdego roku (43. tydzień kalendarzowy), będących kulminacyjnym punktem działalności w zakresie BHP w Europie;

zostanie oficjalnym partnerem kampanii w przypadku organizacji ogólnoeuropejskich lub międzynarodowych;

zostanie krajowym partnerem kampanii w przypadku osób lub organizacji prowadzących działalność na szczeblu krajowym;

zostanie partnerem medialnym kampanii w przypadku mediów krajowych lub europejskich;

śledzenie aktualnych informacji przekazywanych za pośrednictwem naszych profili w mediach społecznościowych. Znajdź nas na portalach Facebook, Twitter, LinkedIn i innych.