You are here

Studia przypadków

Zebrane tutaj studia przypadków pokazują wybrane praktyczne sposoby skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami związanymi ze starzeniem się społeczeństwa. Obejmują one program zarządzania wiekiem w organizacji samorządowej z Finlandii, w którym zastosowano oceny wyników, szkolenie kadry kierowniczej i świadczenie usług opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy w celu ograniczenia liczby zwolnień chorobowych i podwyższenia średniego wieku przechodzenia na emeryturę; wprowadzenie sprzętu wspomagającego podnoszenie ciężarów i zmian w organizacji pracy w mikroprzedsiębiorstwie dekarskim z Niemiec celem zatrzymania starszych pracowników; oraz program polegający na zapewnieniu nowego sprzętu i lepszego oświetlenia oraz poprawie organizacji pracy w polskim zakładzie dziewiarskim, skutkujący wyeliminowaniem wypadków, mniejszym poziomem absencji i większą precyzją pracy.

18/12/2015
73250-0.jpg

Służby doradztwa w zakresie zdrowia w miejscu pracy z siedzibą w Sheffield (SOHAS) udzielają poufnego wsparcia, aby zapewnić osobom, których stan zdrowia pogorszył się wskutek pracy, możliwość utrzymania zatrudnienia i poddania się rehabilitacji. W 2009 r. SOHAS nawiązał współpracę z organizacją...Zobacz więcej

PDF Studia przypadku Pobierz w formacie
09/03/2016
74862-0.jpg

W przedsiębiorstwie Saarioinen, będącym fińską spółką produkcyjno-dystrybucyjną, odnotowywano coraz większą liczbę długotrwałych absencji chorobowych oraz przypadków wczesnego opuszczania rynku pracy z powodu zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. W 2003 r. przedsiębiorstwo uruchomiło program...Zobacz więcej

PDF Studia przypadku Pobierz w formacie
09/03/2016
74852-0.jpg

Service d’Aide aux Familles bruxelloises Asbl to niewielka organizacja non-profit wspierająca rodziny w okresie choroby, niepełnosprawności lub problemów społecznych. Spośród wszystkich pracowników organizacji 90% stanowią pracownicy opieki, przy czym 45% z nich ukończyło 45. rok życia....Zobacz więcej

PDF Studia przypadku Pobierz w formacie
09/03/2016
74885-0.jpg

DARTEX to mały zakład dziewiarski zatrudniający 14 pracownic pracujących w pięciodniowym systemie jednozmianowym. Ponieważ pracownice zakładu wykonują powtarzające się czynności w pozycji siedzącej, są bardziej narażone na ryzyko wystąpienia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Kwestie...Zobacz więcej

PDF Studia przypadku Pobierz w formacie
09/03/2016
74854-0.jpg

Realizacja projektu „Zmiana podejścia” w przedsiębiorstwie Zlatna Panega Cement AD została zainicjowana przez TITAN GROUP, jednostkę dominującą tego przedsiębiorstwa. Projekt został wdrożony przez kierownictwo przedsiębiorstwa Zlatna Panega, jego dział ds. bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu...Zobacz więcej

PDF Studia przypadku Pobierz w formacie

Pages