You are here
Carcinogens and work-related cancer

Substancje rakotwórcze i nowotwory pochodzenia zawodowego

W 2012 r. zebrała się grupa 60 ekspertów z różnych państw europejskich, aby podsumować obecną wiedzę na temat ekspozycji na substancje rakotwórcze oraz przyczyn nowotworu pochodzenia zawodowego i okoliczności zachorowań na taki nowotwór. Sprawozdanie to zawiera wszystkie informacje przedstawione na tym spotkaniu, które koncentrowały się na metodach oceny ekspozycji na substancje rakotwórcze i obciążenia nowotworem pochodzenia zawodowego, wrażliwych grup pracowników narażonych na kontakt z substancjami rakotwórczymi oraz planów działania i kampanii mających na celu zapobieganie nowotworowi pochodzenia zawodowego. Wyświetl dodatkowe informacje