You are here
27/11/2017

Przewodnik po kampanii

campaign-guide-1.jpg

W przewodniku po kampanii wyjaśniono, dlaczego utrzymywanie substancji niebezpiecznych pod kontrolą w miejscu pracy jest tak istotne. Przedstawiono w nim szereg analiz przykładów i praktycznych rozwiązań oraz wskazano stosowne przepisy i opisano, w jaki sposób ustanowić kulturę zapobiegania zagrożeniom. Istotne znaczenie dla zapobiegania ryzyku ma ocena ryzyka, a w przyjaznej dla użytkownika części wspomnianego przewodnika podzielono ten proces na proste kroki. Zawarto w nim także porady dotyczące grup pracowników szczególnie narażonych na ryzyko oraz część, w której skoncentrowano się na substancjach rakotwórczych i nowotworach pochodzenia zawodowego. Znajdują się w nim również informacje na temat tego, w jaki sposób można się zaangażować w kampanię, oraz najważniejsze daty w ramach kampanii.