Filmy o Napo

Dowiedz się więcej o zdrowiu układu mięśniowo-szkieletowego z uśmiechem :) 

Napo przedstawia wiele pomysłów w angażujący, budzący emocje i nieformalny sposób.

Oglądaj i udostępniaj innym w swoim miejscu pracy

napo-banner-381.png
banner_psychosocial.png

Obszary priorytetowe

Zagrożenia psychospołeczne

W jaki sposób czynniki psychospołeczne mogą wpływać na naszą fizjologię?

Więcej informacji

 

Aktualności

Reputation Today_logo_e9533a46-d5a4-e511-80c4-005056ba4e5c.png
29/09/2022 Musculoskeletal disorders and psychosocial risks This article , published in the 34th edition of Repution Today, discusses the relationship between musculoskeletal disorders (MSDs) and psychosocial risks, one...Wyświetl dodatkowe informacje
HWCNewsArt_7_220.png

Photo by Amir Arabshahi on Unsplash

21/09/2022 Assessing psychosocial risk factors: implications for musculoskeletal disorders risk assessment While musculoskeletal disorders (MSDs) are manageable, both physical and psychosocial factors can influence the physical and mental wellbeing of workers...Wyświetl dodatkowe informacje

Wydarzenia

Obszary priorytetowe

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Kręgosłup i spółka proszą o uwagę” jest zorganizowana w kilku priorytetowych obszarach, które są promowane za pomocą specjalnych pakietów komunikacyjnych i promocyjnych przez cały czas jej trwania. Każdy obszar obejmuje konkretny temat związany z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego. Szereg materiałów, w tym raportów, arkuszy informacyjnych, infografik i studiów przypadków, jest publikowany co trzy do czterech miesięcy w celu utrzymania tempa kampanii.
Wszystkie obszary priorytetowe

Oficjalni partnerzy kampanii

Tekst wstępu oficjalnych partnerów kampanii

Europejskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa i organizacje, zarówno publiczne, jak i prywatne, pochodzące z różnych sektorów, wspierają kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Tworzą sieć pionierów, którzy inspirują i motywują innych do skutecznego zarządzania bezpiecznymi i zdrowymi miejscami pracy. Ich zaangażowanie ma zasadnicze znaczenie i służy pewnemu dotarciu z przesłaniem kampanii do wszystkich miejsc pracy w całej UE.

Wyświetl wszystkich partnerów