Obszary priorytetowe

Zróżnicowanie pracowników

Kobiety, starsi pracownicy, pracownicy migrujący i LGBTI oraz inne grupy są bardziej narażeni na zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego.

Jak możemy podnieść świadomość?

diversity-banner-381.png
oshwiki-banner.png

OSHwiki

Dzielenie się wiedzą ekspercką nt. zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą.

Jakie są przyczyny tych tak powszechnie występujących chorób związanych z pracą? W jaki sposób identyfikować ryzyko i nim zarządzać?

Odwiedź sekcję OSHwiki poświęconą zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego

Aktualności

women_msds_2.jpg

© EU-OSHA/PIXELTASTER

25/11/2021 Why are women more exposed to MSDs? What can we do to protect them? Musculoskeletal disorders (MSDs) can affect all workers, but women are among those who are particularly exposed to a number of work-related physical,...Wyświetl dodatkowe informacje
SIP-event.jpg
23/11/2021 Workplace integration and adaptation for people living with pain - Virtual event by the Societal... On 28 October 2021, the Societal Impact of Pain (SIP) organised a virtual event on employment and pain policy entitled “Workplace integration and adaptation...Wyświetl dodatkowe informacje

Obszary priorytetowe

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Kręgosłup i spółka proszą o uwagę” jest zorganizowana w kilku priorytetowych obszarach, które są promowane za pomocą specjalnych pakietów komunikacyjnych i promocyjnych przez cały czas jej trwania. Każdy obszar obejmuje konkretny temat związany z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego. Szereg materiałów, w tym raportów, arkuszy informacyjnych, infografik i studiów przypadków, jest publikowany co trzy do czterech miesięcy w celu utrzymania tempa kampanii.
Wszystkie obszary priorytetowe

Oficjalni partnerzy kampanii

Tekst wstępu oficjalnych partnerów kampanii

Europejskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa i organizacje, zarówno publiczne, jak i prywatne, pochodzące z różnych sektorów, wspierają kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Tworzą sieć pionierów, którzy inspirują i motywują innych do skutecznego zarządzania bezpiecznymi i zdrowymi miejscami pracy. Ich zaangażowanie ma zasadnicze znaczenie i służy pewnemu dotarciu z przesłaniem kampanii do wszystkich miejsc pracy w całej UE.

Wyświetl wszystkich partnerów