Obszary priorytetowe

Przyszłe pokolenia

Zdrowie układu mięśniowo-szkieletowego dla dzieci i młodzieży

Co możemy zrobić teraz?

 

 

future-generations-banner-381.png
newsletter banner 381.png

Biuletyn kampanii

Dowiedz się pierwszy!

W każdym wydaniu opisane są główne działania partnerów kampanii, krajowe wydarzenia i podane zostają informacje tematyczne nt. zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą.

Zapisz się, przeczytaj i udostępnij innym

Aktualności

OSHVET 220.jpg

Photo by PTTI EDU on Unsplash

18/08/2022 Promoting good musculoskeletal health in vocational schools The OSHVET Project promotes occupational safety and health (OSH) culture among vocational schools. Run by EU-OSHA in collaboration with its national focal...Wyświetl dodatkowe informacje
ipa campaign materials.jpg
01/08/2022 Healthy Workplaces Campaign materials available now in the IPA beneficiaries' official... Within the context of the Healthy Workplaces “Lighten the Load” Campaign 2020-2022, EU OSHA supports IPA beneficiaries in raising awareness of Occupational...Wyświetl dodatkowe informacje

Obszary priorytetowe

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Kręgosłup i spółka proszą o uwagę” jest zorganizowana w kilku priorytetowych obszarach, które są promowane za pomocą specjalnych pakietów komunikacyjnych i promocyjnych przez cały czas jej trwania. Każdy obszar obejmuje konkretny temat związany z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego. Szereg materiałów, w tym raportów, arkuszy informacyjnych, infografik i studiów przypadków, jest publikowany co trzy do czterech miesięcy w celu utrzymania tempa kampanii.
Wszystkie obszary priorytetowe

Oficjalni partnerzy kampanii

Tekst wstępu oficjalnych partnerów kampanii

Europejskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa i organizacje, zarówno publiczne, jak i prywatne, pochodzące z różnych sektorów, wspierają kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Tworzą sieć pionierów, którzy inspirują i motywują innych do skutecznego zarządzania bezpiecznymi i zdrowymi miejscami pracy. Ich zaangażowanie ma zasadnicze znaczenie i służy pewnemu dotarciu z przesłaniem kampanii do wszystkich miejsc pracy w całej UE.

Wyświetl wszystkich partnerów