Obszary priorytetowe

Fakty i liczby

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe stanowią problem nie tylko dla milionów pracowników, ale też dla przedsiębiorstw, gospodarek i społeczeństw. Zaburzenia te stanowią najczęstsze przyczyny niepełnosprawności, nieobecności w pracy i wcześniejszego przechodzenia na emeryturę.

Sprawdź nasze dane!

facts-figures-banner-ok.png
gpa-banner.png

Nominacje już otwarte

Konkurs Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”

EU-OSHA poszukuje przykładów skutecznych i innowacyjnych podejść, aby rozwiązać problem zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w miejscu pracy. Czy w twojej organizacji są jakieś przykłady, którymi można się podzielić?

Zgłoś się już teraz!

Aktualności

210111_Image 1.jpeg

©EU-OSHA / Rawpixel

14/01/2021 The business case – tackling MSDs in the workplace has a return on investment Musculoskeletal disorders (MSDs) are the most prevalent work-related health issue and are among the top causes of sick leave in the EU. As a result, they can...Wyświetl dodatkowe informacje
hairdressser.jpg
18/01/2021 Hairdressing social partners continue to cooperate to improve health and safety in their sector In their latest joint statement , social partners in the hairdressing sector welcome the cooperation between the European Commission, the European Agency for...Wyświetl dodatkowe informacje

Obszary priorytetowe

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Kręgosłup i spółka proszą o uwagę” jest zorganizowana w kilku priorytetowych obszarach, które są promowane za pomocą specjalnych pakietów komunikacyjnych i promocyjnych przez cały czas jej trwania. Każdy obszar obejmuje konkretny temat związany z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego. Szereg materiałów, w tym raportów, arkuszy informacyjnych, infografik i studiów przypadków, jest publikowany co trzy do czterech miesięcy w celu utrzymania tempa kampanii.
Wszystkie obszary priorytetowe

Oficjalni partnerzy kampanii

Tekst wstępu oficjalnych partnerów kampanii

Europejskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa i organizacje, zarówno publiczne, jak i prywatne, pochodzące z różnych sektorów, wspierają kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Tworzą sieć pionierów, którzy inspirują i motywują innych do skutecznego zarządzania bezpiecznymi i zdrowymi miejscami pracy. Ich zaangażowanie ma zasadnicze znaczenie i służy pewnemu dotarciu z przesłaniem kampanii do wszystkich miejsc pracy w całej UE.

Wyświetl wszystkich partnerów