Praktyczne narzędzia i wskazówki

Dla pracowników i pracodawców. Dla każdego miejsca pracy.

Odkryj bazę danych z wieloma przykładami na poziomie unijnym i krajowym, aby ocenić czynniki sprzyjające zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego i zarządzać nimi.

Nauka na przykładach

tool_banner_381.png
thank-you-banner-381.png

Aktywni razem

Gorące podziękowania dla wszystkich naszych partnerów!

To był udany rok kampanii promującej dźwiganie z głową i inspirującej działania na rzecz zdrowszych miejsc pracy w całej Europie.

Jesteśmy dumni z naszych partnerów kampanii!

Aktualności

Ljubljana_Informative2023_13-1-2023.jpg
06/12/2022 New handbook on MSDs presented at Slovenian education and career fair A new handbook on work-related musculoskeletal disorders was presented at the Slovenian education and career fair.Wyświetl dodatkowe informacje
Reputation Today_logo_e9533a46-d5a4-e511-80c4-005056ba4e5c.png
06/12/2022 EU-OSHA outlook for 2023 This article, published in the 35th edition of Reputation Today, discusses the Healthy Workplaces Summit in Bilbao, closing the campaign “Lighten the Load 2020...Wyświetl dodatkowe informacje

Obszary priorytetowe

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Kręgosłup i spółka proszą o uwagę” jest zorganizowana w kilku priorytetowych obszarach, które są promowane za pomocą specjalnych pakietów komunikacyjnych i promocyjnych przez cały czas jej trwania. Każdy obszar obejmuje konkretny temat związany z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego. Szereg materiałów, w tym raportów, arkuszy informacyjnych, infografik i studiów przypadków, jest publikowany co trzy do czterech miesięcy w celu utrzymania tempa kampanii.
Wszystkie obszary priorytetowe

Oficjalni partnerzy kampanii

Tekst wstępu oficjalnych partnerów kampanii

Europejskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa i organizacje, zarówno publiczne, jak i prywatne, pochodzące z różnych sektorów, wspierają kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Tworzą sieć pionierów, którzy inspirują i motywują innych do skutecznego zarządzania bezpiecznymi i zdrowymi miejscami pracy. Ich zaangażowanie ma zasadnicze znaczenie i służy pewnemu dotarciu z przesłaniem kampanii do wszystkich miejsc pracy w całej UE.

Wyświetl wszystkich partnerów