Obszary priorytetowe

Zagrożenia psychospołeczne

W jaki sposób czynniki psychospołeczne mogą wpływać na naszą fizjologię?

Więcej informacji

 

banner_psychosocial.png
gpa-381.png

15. edycja Konkursu Dobrych Praktyk pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”

Nagrodzone i wyróżnione przykłady

EU-OSHA uznaje wiodące przykłady zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego w pracy

Zapoznaj się z nimi!

 

 

Aktualności

HWCNewsArt_7_220.png

Photo by Amir Arabshahi on Unsplash

21/09/2022 Assessing psychosocial risk factors: implications for musculoskeletal disorders risk assessment While musculoskeletal disorders (MSDs) are manageable, both physical and psychosocial factors can influence the physical and mental wellbeing of workers...Wyświetl dodatkowe informacje
HL_Doc.jpg
20/09/2022 Od przeciążenia pracą do przeciążenia ramion – czas przyjrzeć się, jak wpływają na nas stres i... Duże wymagania w pracy, a jednocześnie niski poziom zadowolenia z niej, mogą powodować, a nawet pogłębiać zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z...Wyświetl dodatkowe informacje

Obszary priorytetowe

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Kręgosłup i spółka proszą o uwagę” jest zorganizowana w kilku priorytetowych obszarach, które są promowane za pomocą specjalnych pakietów komunikacyjnych i promocyjnych przez cały czas jej trwania. Każdy obszar obejmuje konkretny temat związany z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego. Szereg materiałów, w tym raportów, arkuszy informacyjnych, infografik i studiów przypadków, jest publikowany co trzy do czterech miesięcy w celu utrzymania tempa kampanii.
Wszystkie obszary priorytetowe

Oficjalni partnerzy kampanii

Tekst wstępu oficjalnych partnerów kampanii

Europejskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa i organizacje, zarówno publiczne, jak i prywatne, pochodzące z różnych sektorów, wspierają kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Tworzą sieć pionierów, którzy inspirują i motywują innych do skutecznego zarządzania bezpiecznymi i zdrowymi miejscami pracy. Ich zaangażowanie ma zasadnicze znaczenie i służy pewnemu dotarciu z przesłaniem kampanii do wszystkich miejsc pracy w całej UE.

Wyświetl wszystkich partnerów