O nas

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”

Nasze kampanie przyczyniają się do podnoszenia świadomości w zakresie ważnych zagadnień dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Dzięki nim informacje na temat bezpieczeństwa pracy docierają do organizacji i firm różnej wielkości w całej Europie. Powodzenie kampanii zależy od zaangażowania i udziału naszych partnerów.

O kampanii

Healthy Workplaces Campaign
home-img.png

Na czym polega problem?

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego (MSD) są jednym z najpowszechniej występujących problemów zdrowotnych związanych z pracą w Europie. Wywołują ból i uczucie dyskomfortu w plecach, szyi, ramionach, kończynach górnych i dolnych oraz mogą wypływać na zdolność do pracy.

Na czym polega problem?

Aktualności

all-together (1).png

© EU-OSHA

15/10/2020 Time to move: Introducing the new Healthy Workplaces Lighten the Load campaign From bad posture to strained muscles, we are all at risk of developing musculoskeletal disorders (MSDs) at work – which is why effective management and...Wyświetl dodatkowe informacje
eu-week-news-campaign-v2.png
19/10/2020 Dołącz do naszych partnerów z okazji Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2020! Tegoroczny Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy , organizowany w dniach19–23 października 2020 r., podnosi świadomość społeczną na temat...Wyświetl dodatkowe informacje

Obszary priorytetowe

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Kręgosłup i spółka proszą o uwagę” jest zorganizowana w kilku priorytetowych obszarach, które są promowane za pomocą specjalnych pakietów komunikacyjnych i promocyjnych przez cały czas jej trwania. Każdy obszar obejmuje konkretny temat związany z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego. Szereg materiałów, w tym raportów, arkuszy informacyjnych, infografik i studiów przypadków, jest publikowany co trzy do czterech miesięcy w celu utrzymania tempa kampanii.
Wszystkie obszary priorytetowe

Oficjalni partnerzy kampanii

Tekst wstępu oficjalnych partnerów kampanii

Europejskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa i organizacje, zarówno publiczne, jak i prywatne, pochodzące z różnych sektorów, wspierają kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Tworzą sieć pionierów, którzy inspirują i motywują innych do skutecznego zarządzania bezpiecznymi i zdrowymi miejscami pracy. Ich zaangażowanie ma zasadnicze znaczenie i służy pewnemu dotarciu z przesłaniem kampanii do wszystkich miejsc pracy w całej UE.

Wyświetl wszystkich partnerów