Obszary priorytetowe

Zróżnicowanie pracowników

Kobiety, starsi pracownicy, pracownicy migrujący i LGBTI oraz inne grupy są bardziej narażeni na zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego.

Jak możemy podnieść świadomość?

diversity-banner-381.png
thank-you-banner-381.png

Aktywni razem

Gorące podziękowania dla wszystkich naszych partnerów!

To był udany rok kampanii promującej dźwiganie z głową i inspirującej działania na rzecz zdrowszych miejsc pracy w całej Europie.

Jesteśmy dumni z naszych partnerów kampanii!

Aktualności

virtual-mouse-440.jpg
18/01/2022 Dlaczego wielodyscyplinarne procesy opieki mogą przynieść korzyści osobom cierpiącym na... Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego wpływają na życie osób cierpiących na stwardnienie rozsiane, w tym na ich zdolność do pracy. We wspólnym dokumencie...Wyświetl dodatkowe informacje
Hairdresser_squ.jpg

Image by valentinrussanov from Getty

13/01/2022 Healthy workplaces for everyone: reducing MSD-related risks for LGBTI workers Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex (LGBTI) workers are more likely to face risk factors at work that lead to an increased prevalence of health...Wyświetl dodatkowe informacje

Wydarzenia

Obszary priorytetowe

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Kręgosłup i spółka proszą o uwagę” jest zorganizowana w kilku priorytetowych obszarach, które są promowane za pomocą specjalnych pakietów komunikacyjnych i promocyjnych przez cały czas jej trwania. Każdy obszar obejmuje konkretny temat związany z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego. Szereg materiałów, w tym raportów, arkuszy informacyjnych, infografik i studiów przypadków, jest publikowany co trzy do czterech miesięcy w celu utrzymania tempa kampanii.
Wszystkie obszary priorytetowe

Oficjalni partnerzy kampanii

Tekst wstępu oficjalnych partnerów kampanii

Europejskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa i organizacje, zarówno publiczne, jak i prywatne, pochodzące z różnych sektorów, wspierają kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Tworzą sieć pionierów, którzy inspirują i motywują innych do skutecznego zarządzania bezpiecznymi i zdrowymi miejscami pracy. Ich zaangażowanie ma zasadnicze znaczenie i służy pewnemu dotarciu z przesłaniem kampanii do wszystkich miejsc pracy w całej UE.

Wyświetl wszystkich partnerów