Obszary priorytetowe

Przyszłe pokolenia

Zdrowie układu mięśniowo-szkieletowego dla dzieci i młodzieży

Co możemy zrobić teraz?

 

 

future-generations-banner-381.png
gpa-381.png

15. edycja Konkursu Dobrych Praktyk pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”

Nagrodzone i wyróżnione przykłady

EU-OSHA uznaje wiodące przykłady zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego w pracy

Zapoznaj się z nimi!

 

 

Aktualności

future-generations-report-220.jpg
21/06/2022 Nasze dzieci potrzebują pomocy: apel o zdrowie układu mięśniowo-szkieletowego w szkołach W dwóch raportach zwraca się uwagę na wysoki poziom występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego wśród dzieci i młodzieży oraz podkreśla się znaczenie...Wyświetl dodatkowe informacje
telework-440.jpg
20/06/2022 Preventing musculoskeletal disorders when teleworking infosheet - language versions available Home-based working has many advantages but it is also associated with an increase in prolonged sitting, social isolation from colleagues, and difficulty in...Wyświetl dodatkowe informacje

Obszary priorytetowe

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Kręgosłup i spółka proszą o uwagę” jest zorganizowana w kilku priorytetowych obszarach, które są promowane za pomocą specjalnych pakietów komunikacyjnych i promocyjnych przez cały czas jej trwania. Każdy obszar obejmuje konkretny temat związany z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego. Szereg materiałów, w tym raportów, arkuszy informacyjnych, infografik i studiów przypadków, jest publikowany co trzy do czterech miesięcy w celu utrzymania tempa kampanii.
Wszystkie obszary priorytetowe

Oficjalni partnerzy kampanii

Tekst wstępu oficjalnych partnerów kampanii

Europejskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa i organizacje, zarówno publiczne, jak i prywatne, pochodzące z różnych sektorów, wspierają kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Tworzą sieć pionierów, którzy inspirują i motywują innych do skutecznego zarządzania bezpiecznymi i zdrowymi miejscami pracy. Ich zaangażowanie ma zasadnicze znaczenie i służy pewnemu dotarciu z przesłaniem kampanii do wszystkich miejsc pracy w całej UE.

Wyświetl wszystkich partnerów