Praktyczne narzędzia i wskazówki

Dla pracowników i pracodawców. Dla każdego miejsca pracy.

Odkryj bazę danych z wieloma przykładami na poziomie unijnym i krajowym, aby ocenić czynniki sprzyjające zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego i zarządzać nimi.

Nauka na przykładach

tool_banner_381.png
thank-you-banner-381.png

Aktywni razem

Gorące podziękowania dla wszystkich naszych partnerów!

To był udany rok kampanii promującej dźwiganie z głową i inspirującej działania na rzecz zdrowszych miejsc pracy w całej Europie.

Jesteśmy dumni z naszych partnerów kampanii!

Aktualności

Working from home 1.jpeg
02/12/2022 OSH risks! Digital platforms and teleworking during the global pandemic - New language versions... As a consequence of the COVID-19 crisis, millions of workers across Europe and beyond have been required to stay home and work from there, making of...Wyświetl dodatkowe informacje
EuroHealthNet_logo.png
01/12/2022 Addressing psychosocial risks for older workers: policy and practice in action The modern world of work is continuously changing, and there are varying implications for different population groups. As Europe’s workforce ages, the...Wyświetl dodatkowe informacje

Obszary priorytetowe

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Kręgosłup i spółka proszą o uwagę” jest zorganizowana w kilku priorytetowych obszarach, które są promowane za pomocą specjalnych pakietów komunikacyjnych i promocyjnych przez cały czas jej trwania. Każdy obszar obejmuje konkretny temat związany z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego. Szereg materiałów, w tym raportów, arkuszy informacyjnych, infografik i studiów przypadków, jest publikowany co trzy do czterech miesięcy w celu utrzymania tempa kampanii.
Wszystkie obszary priorytetowe

Oficjalni partnerzy kampanii

Tekst wstępu oficjalnych partnerów kampanii

Europejskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa i organizacje, zarówno publiczne, jak i prywatne, pochodzące z różnych sektorów, wspierają kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Tworzą sieć pionierów, którzy inspirują i motywują innych do skutecznego zarządzania bezpiecznymi i zdrowymi miejscami pracy. Ich zaangażowanie ma zasadnicze znaczenie i służy pewnemu dotarciu z przesłaniem kampanii do wszystkich miejsc pracy w całej UE.

Wyświetl wszystkich partnerów