Praktyczne narzędzia i wskazówki

Dla pracowników i pracodawców. Dla każdego miejsca pracy.

Odkryj bazę danych z wieloma przykładami na poziomie unijnym i krajowym, aby ocenić czynniki sprzyjające zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego i zarządzać nimi.

Nauka na przykładach

tool_banner_381.png
thank-you-banner-381.png

Aktywni razem

Gorące podziękowania dla wszystkich naszych partnerów!

To był udany rok kampanii promującej dźwiganie z głową i inspirującej działania na rzecz zdrowszych miejsc pracy w całej Europie.

Jesteśmy dumni z naszych partnerów kampanii!

Aktualności

HL_Digital1_0.png
13/12/2022 Kampania „Dźwigaj z głową” dobiega końca, a my kierujemy naszą uwagę w stronę cyfrowej przyszłości. Na zakończenie kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dźwigaj z głową” zakrojonej na lata 2020-2022, EU-OSHA pragnie podziękować swoim krajowym punktom...Wyświetl dodatkowe informacje
HL_Summit2.png
07/12/2022 Spotkanie na szczycie kończące kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2022”: Podsumowanie i... Dzięki ciekawym wypowiedziom na temat zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego, jakie wygłosili najbardziej uznani eksperci i decydenci,...Wyświetl dodatkowe informacje

Obszary priorytetowe

Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Kręgosłup i spółka proszą o uwagę” jest zorganizowana w kilku priorytetowych obszarach, które są promowane za pomocą specjalnych pakietów komunikacyjnych i promocyjnych przez cały czas jej trwania. Każdy obszar obejmuje konkretny temat związany z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego. Szereg materiałów, w tym raportów, arkuszy informacyjnych, infografik i studiów przypadków, jest publikowany co trzy do czterech miesięcy w celu utrzymania tempa kampanii.
Wszystkie obszary priorytetowe

Oficjalni partnerzy kampanii

Tekst wstępu oficjalnych partnerów kampanii

Europejskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa i organizacje, zarówno publiczne, jak i prywatne, pochodzące z różnych sektorów, wspierają kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”. Tworzą sieć pionierów, którzy inspirują i motywują innych do skutecznego zarządzania bezpiecznymi i zdrowymi miejscami pracy. Ich zaangażowanie ma zasadnicze znaczenie i służy pewnemu dotarciu z przesłaniem kampanii do wszystkich miejsc pracy w całej UE.

Wyświetl wszystkich partnerów