You are here

Praktiske verktøyer og veiledning

Praktiske verktøyer og veiledning

For å gjøre det enkelt for arbeidsplasser å vurdere og håndtere risiko forbundet med muskel- og skjelettlidelser, inneholder vår brukervennlige database en rekke praktiske verktøy og veiledningsmateriell som har vært utviklet på EU- og nasjonalt nivå.

Ressursene omfatter case-studier og visuelt materiell og dekker et bredt spekter av sektorer, faretyper og forebyggende tiltak. Noen av dem er spesielt utviklet for visse interessentgrupper, for eksempel arbeidsgivere, arbeidstakere eller ledere, og noen er utformet for håndtering av muskel- og skjelettlidelser blant spesifikke arbeidstakergrupper. Ressursene kan filtreres etter disse gruppene og en rekke andre kategorier, slik at det er enkelt å finne nøyaktig hva du leter etter.