You are here

Case-studier

I mange av case-studiene er det foretakene, de offentlige institusjonene og myndighetene, bransjeforeningene og fagforeningene selv som har beskrevet den praktiske anvendelsen av forebyggende tiltak på arbeidsplassen. Disse institusjonene har samlet sammen slike case-studier og gitt dem ut selv, med varierende detaljnivå og i ulike formater. Noen er korte suksesshistorier mens andre beskriver i detalj aspekter ved risikoreduserende tiltak i tillegg til teknologiske og økonomiske sider ved de aktuelle praktiske løsningene. Til og med livsløpsvurderinger er tatt med (dvs. at de tar tak i risikoene de farlige stoffene utgjør i hele sin livssyklus, fra råstoff til avfall). Formatene varierer fra lettleste tosiders informasjonsark til omfattende tekniske beskrivelser. Bruken av støttevideoer er på frammarsj, og stadig flere publikasjoner finnes på flere språk.

Viser 1 - @begrens fra 21t
17/09/2019
83916-0.jpg

Dette heftet viser eksempler på prisbelønte og utmerkede eksempler på god praksis for innovative tilnærminger hos organisasjoner fra hele Europa som eliminerer eller reduserer eksponering mot farlige stoffer. Disse eksemplene går utover det å bare overholde lovgivningen og gir en...Vis mer

PDF Case-studier Last ned i
19/10/2018
80657-0.jpg

I denne casestudien redegjøres det nærmere for den medvirkningsbaserte tilnærmingen et legemiddelselskap i Kroatia har tatt i bruk for å håndtere risikoene forbundet med arbeid med farlige stoffer.

Selskapets retningslinjer for helse og sikkerhet, som er strengere enn både EU-regelverket...Vis mer

PDF Case-studier Last ned i
03/09/2018
80384-0.jpg

Denne case-studien ser nærmere på et eksempel på god praksis hos et spansk selskap som produserer skotøy. Den viser hvordan man ved å erstatte farlige stoffer med mindre farlige kan forbedre arbeidstakernes helse og sikkerhet betraktelig, og hvor viktig opplæring og samarbeid med arbeidstakerne...Vis mer

PDF Case-studier Last ned i
27/06/2018
80641-0.jpg

Denne case-studien gjelder et opplæringsprogram i Tyskland der skoler og bedrifter samarbeidet om å øke de unges bevissthet på HMS. I eksempelet studien gjennomgår, hadde en lærer tatt initiativ til et samarbeid mellom en skole og en kjemisk bedrift i Hamburg som skulle gi elevene kunnskap om...Vis mer

PDF Case-studier Last ned i
27/06/2018
80313-0.jpg

Denne case-studien av et studieprogram i avfallshåndtering ved et universitet i Polen viser hvordan universiteter kan samarbeide om å løse problemer knyttet til håndtering og disponering av farlige kjemikalier. I eksempelet som her ble gjennomgått, hadde kjemisk institutt ved et universitet i...Vis mer

PDF Case-studier Last ned i

Pages