You are here
Substitution Support Portal

Portalen for substitusjonsstøtte

SUBSPORT – substitusjonsportalen – er en gratis, flerspråklig plattform for utveksling av informasjon om hvordan farlige kjemikalier kan erstattes med alternative stoffer og teknologier. Substitusjon er viktig for å redusere den kjemiske risikoen for miljøet og folkehelsen. SUBSPORT-portalen har som mål å medvirke til dette utfordrende arbeidet ved å gi veiledning om vurdering og håndtering av stoffer, og samtidig hjelpe bedriftene med å oppfylle kravene om substitusjon i EU-regelverket. Vis mer