You are here
Substitution and Alternatives Assessment Tool Selector

Verktøyvelger for substitusjon og vurdering av alternativer

Verktøyvelgeren identifiserer nettverktøy, programvare og datakilder som kan brukes ved substitusjon av kjemikalier eller vurdering av alternativer. Alle verktøyene og datakildene som er tatt med i velgeren, har blitt vurdert opp mot en standardisert liste over potensielle verktøysattributter. Vis mer