You are here

Publikasjoner

Forebygging av muskel- og skjelettlidelser gjennom arbeidstakermedvirkning

13/05/2022 Type: Presentasjoner

Denne presentasjonen gir en oversikt over arbeidstakermedvirkning i forebygging av muskel- og skjelettsykdommer og hva arbeidsgivere kan gjøre for aktivt å involvere arbeidstakerne i å identifisere muskel- og skjelettproblemer og å velge og iverksette de beste løsningene.


Den er basert på følgende publikasjoner:


Arbeidstakermedvirkning i forebyggingen av risiko for muskel- og skjelettlidelser på arbeidsplassen


Forebygging av muskel- og skjelettlidelser gjennom aktiv arbeidstakermedvirkning: tips til god praksis


Du kan også laste ned denne presentasjonen fra Slideshare.