You are here

Publikasjoner

Muskel- og skjelettlidelser blant barn og unge – en livsløpstilnærming til risikofaktorer og forebygging

24/04/2022 Type: Infoark

Det er ganske høy utbredelse av muskel- og skjelettlidelser blant barn og unge, og mange unge går inn i arbeidsmarkedet med eksisterende muskel- og skjelettproblemer som kan bli forverret av arbeidet.


Det er nødvendig med en livsløpstilnærming for å håndtere muskel- og skjelettlidelser og muskel- og skjeletthelse (fra barndommen av). Denne tilnærmingen har potensialet til å forbedre forståelsen av hvordan og hvorfor disse muskel- og skjelettlidelsene oppstår over tid, og hvordan muskel- og skjeletthelse kan fremmes.


Dette informasjonsarket fremhever også nødvendigheten av et godt samarbeid mellom folkehelse-, utdannings- og bedriftshelsesektoren for å forebygge muskel- og skjelettlidelser blant barn og unge.

  • Last ned i: