You are here

Spesifikke grupper

Den europeiske arbeidsstyrken er mangfoldig, og det samme gjelder også for arbeidstakernes behov. Sunne arbeidsplasser anerkjenner disse spesifikke behovene under risikovurderingen og når man implementerer forebyggingsstrategier.

Kvinner, unge arbeidstakere, innvandrerarbeidere og midlertidige arbeidstakere er blant de som er mest utsatt for farlige stoffer. Dette kan skyldes at de er uerfarne, ikke besitter informasjon eller fysisk er mer sårbare, eller fordi de ofte bytter jobb eller arbeider i sektorer hvor bevisstheten om dette problemet er liten.

Veiledningene, case-studiene og eksemplene på god praksis som vi har samlet, viser hvordan de spesifikke behovene til risikofylte grupper kan håndteres på arbeidsplassen din.