You are here

Håndtering av risiko

Nøkkelen til effektiv håndtering av risiko er å skape en forebyggende kultur — alle på en arbeidsplass bør vise en aktiv interesse for og delta i å sikre et trygt arbeidsmiljø.

Risikovurdering er en viktig forutsetning for effektiv forebygging, og er et lovkrav i EU dersom farlige stoffer er til stede på en arbeidsplass. Lovverket krever også at arbeidsplasser tar en hierarkisk tilnærming til forebygging.

Heldigvis finnes det mye verktøy og veiledningsmateriell tilgjengelig. Disse tilbyr praktiske løsninger og kan hjelpe virksomheten din med å overholde lovverket og håndtere risiko ved å implementere effektive risikovurderings- og forebyggende tiltak.