You are here

Fakta og tall

Til tross for lovgivningen for å beskytte arbeidstakere, utgjør farlige stoffer fortsatt en betydelig helserisiko på mange arbeidsplasser i hele EU. Rapporter tyder på at farlige stoffer er til stede i 38 % av arbeidsplassene — dette tallet når nesten to tredjedeler i enkelte sektorer. Farlige stoffer forårsaker en stor del av yrkessykdommer, og noen arbeidstakergrupper er spesielt følsomme for risikoene. Yrkeseksponering for kreftfremkallende stoffer på arbeidsplassen er spesielt bekymringsfullt — dette resulterer i 80 000 dødsfall og koster 2,4 milliarder euro hvert år.

Disse fakta og tall gir kun en antydning om problemets natur og størrelse. Våre rapporter, faktablad og infografikk vil fortelle deg mer.