You are here

Kreftfremkallende stoffer

Hvert år i EU utvikler 120 000 mennesker kreft på grunn av eksponering for kreftfremkallende stoffer på jobben, noe som resulterer i nesten 80 000 dødsfall. Dette er uakseptabelt, spesielt siden mange tilfeller av yrkesrelatert kreft kunne forebygges ved å håndtere slik eksponering.

Det finnes hundrevis av kreftfremkallende stoffer på arbeidsplasser i hele EU. Mange av disse er et resultat av arbeidsprosesser og er vanskelige å overvåke. Ofte er ikke bedriftene klare over at det gjelder en strengere lovgivning for kreftfremkallende stoffer enn for andre farlige stoffer.

Kreftfremkallende stoffer kan være et problem på arbeidsplassen din — finn ut mer med vår brukervennlige materiell og veiledning.