You are here

Øke bevisstheten

Arbeidsgivere, ledere og arbeidstakere er ikke alltid klar over at farlige stoffer er til stede på arbeidsplassen, og forstår ikke fullt ut risikoen som disse utgjør. Økende bevissthet om de farlige stoffenes natur og utbredelse, effektive strategier for å håndtere disse, eller — enda bedre — eliminere risikoen samt at lovgivningen er på plass for å beskytte arbeidstakere mot skader er nøkkelen.

Du finner mer om denne problemstillingen i materialet som vi har samlet. Du kan også få tilgang til de praktiske verktøyene og veiledningen som er tilgjengelig for å hjelpe arbeidsplasser til å vurdere og håndtere risiko, og finne ut alt du trenger å vite for å kjøre din egen bevisstgjøringskampanje.