You are here
BANNER TOOLKIT_v2-1920x595_2.jpg

Kampanjeverktøykasse

EU-OSHAs kampanjeverktøykasse gir en trinnvis veiledning til hvordan du planlegger og gjennomfører effektive HMS-kampanjer, uavhengig av hvor stor organisasjonen din er.

Stikk i strid med hva de fleste tror, så er dette ikke komplisert. Det handler bare om å finne den ”rette” blandingen med hensyn til budskap, målgruppe og andre faktorer. Det er ikke et sett med faste regler, snarere en samling av anbefalinger som er prøvd og testet ut.

Verktøykassen består av to hoveddeler:

  1. Hvordan arrangere en kampanje: en teoretisk/strategisk del som tar for seg de ulike trinnene som må følges for å sette opp en kampanje.
  2. Verktøy og eksempler: en praktisk del med eksempler fra virkeligheten på kommunikasjonsverktøy som er brukt i HMS-kampanjer.

Velg blant eksemplene, tipsene og triksene i verktøykassen, bruk de du trenger og tilpass dem til dine forhold.

Tilgang til kampanjeverktøykassen