You are here
26/06/2018

Over 100 partnere har forpliktet seg til kampanjen Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) presenterer den offisielle kampanjen og hvilke mediepartnere som skal delta i den paneuropeiske HMS-kampanjen for 2018–2019 – Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer. Støtten fra disse partnerne er avgjørende for at kampanjen skal lykkes, og kampanjepartnere får tilbake i form av en hel rekke fordeler og muligheter.

EU-OSHA gleder seg over å kunne ønske de offisielle kampanjepartnerne for Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen for 2018–2019 velkommen. Mange tidligere partnere har fornyet sin forpliktelse til å forbedre HMS-arbeidet i Europa, og fortsetter å dra nytte av mulighetene som deltakelsen gir: større synlighet, privilegert tilgang til kampanjeverktøy og -materiell, nettverksbygging og muligheten til å ta del i aktiviteter for utveksling av god praksis. I tillegg er vi glade for å ha en betydelig mediegruppe ombord, som hjelper oss med å formidle kampanjebudskapet og drive bevisstgjøring gjennom deres kanaler.

Dr Christa Sedlatschek, direktør for EU-OSHA, understreket hvilken betydning kampanjepartnerskapet har: ”Partnerne våre er avgjørende for at denne kampanjen skal lykkes, ettersom de har makt til å påvirke arbeidstakere og arbeidsgivere ved å gå foran som et godt eksempel. Ettersom dette gjelder 38 prosent av virksomhetene i EU[1], må eksponering for farlige stoffer på arbeidsplassen elimineres eller i det minste håndteres på en effektiv måte for å sikre arbeidstakernes helse og sikkerhet og økonomisk suksess for virksomheter og samfunnet. Ved å delta i kampanjen kan partnerne forbedre sin egen praksis og dra nytte av kampanjens store utvalg av materiell om god praksis og de gode mulighetene for nettverksbygging og deling av opplevelser.”

Kampanjepartnere involveres i mange ulike aktiviteter – fra distribusjon av kampanjemateriell og personlige samtaler med arbeidstakere, til å bidra til arrangementer med utveksling av god praksis og samarbeid med nasjonale knutepunkter. De drar også nytte av EU-OSHAs nettverktøy og ressurser for å håndtere farlige stoffer på arbeidsplasser, for eksempel:

Kampanjepartnerne er travelt opptatt med å planlegge en rekke engasjerende aktiviteter i de kommende månedene – fra jobbquizer om farlige stoffer til konferanser og workshops for å fremme kampanjebudskapene både i og utenfor Europa.

Med EU-OSHA i spissen og med hjelp fra kampanjepartnerne, skal kampanjen Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer:

  • øke bevisstheten om hvor viktig det fortsatt er å håndtere farlige stoffer
  • gi forståelig veiledning om den rettslige rammen
  • fremme en kultur for risikovurdering og risikoforebygging
  • skaffe praktiske verktøy og gi eksempler på god praksis for å støtte virksomhetene
  • øke bevisstheten om risikoene som er forbundet med eksponering for kreftframkallende stoffer i arbeidet
  • fokusere særskilt på grupper av arbeidstakere med særlige behov og arbeidstakere som er mer utsatt for risiko

Se de offisielle kampanjepartnerne

Se kampanjens mediepartnere

Gå til kampanjeguiden Et sikkert og godt arbeidsmiljø – Håndtering av farlige stoffer
[1] Ifølge EU-OSHAs andre europeiske bedriftsundersøkelse om nye og framvoksende risikoer (ESENER-2), rapporterte 38 % av bedriftene at de hadde kjemiske eller biologiske stoffer i form av væsker, røyk eller støv på sine arbeidsplasser (EU-OSHA, 2015).

]]>

Merknader til redaktøren: 
1

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) bidrar til å gjøre Europa til et tryggere, sunnere og mer produktivt sted å arbeide. Det gjennomfører undersøkelser, utvikler og distribuerer pålitelig, balansert og objektiv HMS-informasjon og organiserer europeiske opplysningskampanjer. EU opprettet Det europeiske arbeidsmiljøorganet i 1994. På hovedkontoret i Bilbao i Spania finnes representanter for Europakommisjonen, medlemsstatenes regjeringer, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og ledende eksperter fra medlemsstatene i EU og andre land.

Du kan nå følge oss på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube eller abonnere på vårt månedlige nyhetsbrev, OSHmail. Du kan også registrere deg for å få nyheter og informasjon fra EU-OSHA tilsendt via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu

Bli mediepartner

Er du interessert i å jobbe med oss for å spre meldingene til kampanjen Sunne Arbeidsplasser Håndterer Farlig Stoffer?

Pressekontakter

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Pressepakke

Hvis du skriver om Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen, kan du laste ned vår pressepakke, hvor du finner pressemeldinger, bilder, en aktivitetskalender og alle viktige fakta og tall.