You are here
24/04/2018

EUs arbeidsmiljøorgan lanserer en felleseuropeisk holdningskampanje om farlige stoffer

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) har lansert EU-kampanjen for 2018–19, Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer. Lanseringen markerer starten på to år med arrangementer og aktiviteter som skal skaffe oppmerksomhet om problemstillingen og fremme de beste måtene for å håndtere risikoene som farlige stoffer utgjør for arbeidstakerne.

 

 

I motsetning til hva mange tror, synker ikke bruken av farlige stoffer i EU, og behovet for å håndtere risikoene de utgjør, er større enn noen gang. Noen av de vanligste stoffene arbeidstakere blir utsatt for, inneholder kreftframkallende stoffer. Europakommisjonen har nylig foreslått å redusere arbeidstakernes eksponering for fem kreftframkallende kjemikalier i tillegg til de 21 stoffene som enten allerede er underlagt begrensninger eller hvor det foreligger forslag om begrensninger.  

Marianne Thyssen, EUs kommissær for sysselsetting, sosialpolitikk, kompetanse og arbeidskraftmobilitet, talte på en pressekonferanse i Brussel for å markere kampanjelanseringen: «Vi skal fortsette det holdningsskapende arbeidet og iverksette tiltak for å begrense arbeidstakernes eksponering for kreftframkallende kjemikalier. Dette har høy prioritet for Europakommisjonen, ikke minst fordi den europeiske søylen for sosiale rettigheter gir arbeidstakerne rett til en høyt vernenivå når det gjelder helse og sikkerhet på arbeidsplassen. EU-OSHAs kampanjer går foran for å nå arbeidsplasser i hele Europa og hjelpe organisasjonene med å ta i bruk effektive tilnærminger til HMS-arbeid med de nødvendige verktøyene.»

Den nye kampanjen har som mål å fremme teknikker for korrekt håndtering av farlige stoffer på arbeidsplassen, som for eksempel risikovurdering, fjerning og substitusjon, ved å formidle praktiske verktøy og case-studier. Den fokuserer også på arbeidstakergrupper som er særlig utsatt for risiko.

Dr. Christa Sedlatschek, EU-OSHAs direktør, sier: «Mange arbeidstakere er ikke klar over at det ikke bare er kjemikalier som er merket med risiko- og sikkerhetsopplysninger, som kan forårsake skade. Andre vanlige stoffer i alle bransjer – fra arbeid med mel i bakerier til silisiumoksid på byggeplasser – kan være skadelige hvis bruken ikke håndteres korrekt. Derfor øker kampanjen vår bevisstheten om alle typer farlige stoffer, ikke bare de åpenbare, og understreker viktigheten av risikovurdering i alle bransjer som det første trinnet i retning av forebygging

Kampanjen samler mange forskjellige partnere, blant annet EU-OSHAs nettverk med nasjonale kontaktpunkter, offisielle kampanjepartnere., mediepartnere og Enterprise Europe Network (EEN), som bidrar til å spre kampanjebudskapet til svært små, små og mellomstore bedrifter. Kampanjen støttes også av EU-institusjonene og nettverkene deres, spesielt det bulgarske formannskapet i Rådet for Den europeiske union.

Lazar Lazarov, Bulgarias viseminister for arbeids- og sosialpolitikk, kommenterte: «Den nyeste Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen har et viktig budskap. Selv om regelverket er på plass, må arbeidstakere og arbeidsgivere i hele EU kjenne regelverket og vite hvordan de best oppfyller regelverkets krav. I motsatt fall blir ikke risikoene som eksponering for farlige stoffer utgjør, håndtert riktig. Vi ser fram til å arbeide med EU-OSHA og kampanjepartnerne i årene som kommer.»

Ideer og tiltak som er effektive på arbeidsplassnivå, deles spesielt gjennom Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjens priser for god praksis. Videre har mye materiell blitt utviklet og gjort tilgjengelig gjennom et flerspråklig nettsted for å støtte kampanjen. Et e-verktøy for effektiv håndtering av farlige stoffer på arbeidsplassen er tilgjengelig på engelsk og vil snart bli tilgjengelig for tre land (Østerrike, Estland og Romania). I tillegg har det blitt opprettet en database med nærmere 700 praktiske verktøyer og veiledningsdokumenter fra elleve medlemsstater. Det finnes også case-studier, infografikk og animerte kortfilmer med karakteren Napokampanjenettstedet.

Dessuten er EU-OSHA partner for Veikart for kreftframkallende stoffer. Denne handlingsplanen har som mål å øke bevisstheten om kreftframkallende stoffer på arbeidsplassen med tilhørende grenseverdier og lovgivning, og gi praktisk informasjon om risikovurdering og eksempler på god praksis for eliminering eller håndtering av risikoer.

Lenker:

Merknader til redaktøren: 
1

Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen for 2018–19, Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer, har som mål å øke bevisstheten om farlige stoffer på arbeidsplassen og formidle informasjon om hvordan eksponering kan forebygges. Kampanjen koordineres på nasjonalt plan av EU-OSHAs kontaktpunkter og støttes av offisielle kampanje- og mediepartnere og Enterprise Europe Network (EEN). Den har fem hovedmål:

  • Å øke bevisstheten om hvor viktig og relevant det er å håndtere farlige stoffer på arbeidsplasser i Europa.
  • Å fremme risikovurdering, eliminering og substitusjon ved hjelp av praktiske verktøy og eksempler på god praksis.
  • Å øke bevisstheten om risikoen for eksponering for kreftframkallende stoffer ved å støtte utveksling av god praksis.
  • Å nå fram til særskilte grupper av arbeidstakere som er utsatt for større risiko ved å tilby skreddersydde fakta og tall og gi veiledning om god praksis.
  • Å øke bevisstheten om utviklingen innen politikk og lovgivning ved å tilby en oversikt med en lettfattelig forklaring av gjeldende lover og forskrifter og veiledning.

Etter lanseringen 24. april 2018 omfatter kampanjen blant annet de europeiske arbeidsmiljøukene (oktober 2018 og 2019) og seminaret om utveksling av god praksis (tidlig i 2019). Kampanjen avsluttes med utdelingen av Prisen for god praksis og toppmøtet for Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen (begge i november 2019). EU-OSHA i Bilbao er vertskap for disse arrangementene, der deltakerne får anledning til å feire en vellykket kampanje og reflektere over hva man har lært.

2

Protecting the health and safety of EU workers is a top priority for this Commission. The EU has been a frontrunner in high standards of workers' protection. To keep this up, the Commission has already presented 3 revisions of the Carcinogens and Mutagens Directive since the start of this mandate. By introducing new or stricter exposure values for 20 cancer-causing chemicals at the work place, more than 100,000 lives will be saved in the next 50 years. Furthermore, in January 2017 the Commission launched a two-year programme for updating EU health and safety legislation. The aim of this programme is to ensure the EU's health and safety framework is future-proof, to create a level-playing field across the EU, and to improve compliance and enforcement on the ground.

3

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) bidrar til å gjøre Europa til et tryggere, sunnere og mer produktivt sted å arbeide. Det gjennomfører undersøkelser, utvikler og distribuerer pålitelig, balansert og objektiv HMS-informasjon og organiserer europeiske opplysningskampanjer. EU opprettet Det europeiske arbeidsmiljøorganet i 1994. På hovedkontoret i Bilbao i Spania finnes representanter for Europakommisjonen, medlemsstatenes regjeringer, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og ledende eksperter fra medlemsstatene i EU og andre land.

Du kan nå følge oss på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube eller abonnere på vårt månedlige nyhetsbrev, OSHmail. Du kan også registrere deg for å få nyheter og informasjon fra EU-OSHA tilsendt via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu

Bli mediepartner

Er du interessert i å jobbe med oss for å spre meldingene til kampanjen Sunne Arbeidsplasser Håndterer Farlig Stoffer?

Pressekontakter

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Pressepakke

Hvis du skriver om Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen, kan du laste ned vår pressepakke, hvor du finner pressemeldinger, bilder, en aktivitetskalender og alle viktige fakta og tall.