You are here

Nyheter

18/01/2022

Grunnen til at en tverrfaglig omsorgsprosess kan være til nytte for personer med multippel sklerose

virtual-mouse-440.jpg

Muskel- og skjelettlidelser påvirker livene til personer med multippel sklerose (MS), inkludert arbeidsevnen deres. Et felles diskusjonspapir fra det italienske nasjonale instituttet for forsikring mot arbeidsulykker (INAIL) og EU-OSHA presenterer intervensjoner og forebyggende strategier som kan redusere virkningen av muskel- og skjelettlidelser på arbeidstakere som lider av MS.


Å tilpasse arbeidsforholdene og miljøet til arbeidstakere med MS-helsestatus er fordelaktig, spesielt i deres søken etter å finne og beholde arbeid. Videre vil innføring av en tverrfaglig omsorgsprosess, spesielt ergoterapi, hjelpe disse arbeidstakerne med å takle ting bedre samt fordype seg i egne daglige liv og arbeidsaktiviteter med høyere ytelse og færre skader.


Les diskusjonspapiret Muskel- og skjelettlidelser hos arbeidstakere med multippel sklerose: i et oppgaveorientert perspektiv


Lær mer om kroniske lidelser fra EU-OSHA-kampanjen «Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning».