You are here

Nyheter

17/12/2021

Psykososiale og organisatoriske risikoer påvirker LHBTI-arbeidstakere i EU negativt

LGBi-oshwiki.png

Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og intersex-arbeidstakere (LHBTI) i EU står fortsatt overfor psykososiale og organisatoriske risikoer, inkludert diskriminering, trakassering og mobbing på arbeidsplassen. Mangel på beskyttelse og promotering av disse menneskenes sikkerhet og helse på arbeidsplassen setter LHBTI-arbeideres mentale helse og velvære under press, noe som kan forårsake utmattelse, depresjon og utbrenthet.


En ny OSHwiki-artikkel forklarer hvordan man kan bygge bro over forskningsgapet i forbindelse med OSH og arbeidsforholdene til LHBTI-personer. Konkret bygger den på funn fra EU-OSHAs rapport «Forebygging av muskel- og skjelettlidelser i en mangfoldig arbeidsstyrke: risikofaktorer for kvinner, migranter og LHBTI-arbeidere» supplert med en statistisk analyse av data fra EUs LHBTI-undersøkelser utført av Den europeiske unions byrå for grunnleggende rettigheter (FRA). Artikkelen presenterer også det juridiske og politiske rammeverket.


Les hele OSHwiki-artikkelen «LHBTI-arbeidstakeres arbeidsmiljø»


Lær mer om Mangfold blant arbeidstakere og muskel- og skjelettlidelser fra EU-OSHAs Lighten the Load-kampanje for sunne arbeidsplasser