You are here

PAimage_0.png

Healthy Workplaces' «Lighten the Load»-kampanje er organisert i et sett med satsingsområder som fremmes gjennom spesielle kommunikasjontiltak og tilbudspakker gjennom hele kampanjens to år lange syklus. Dette er en ny funksjon som skal dekke spesifikke og relevante MSD-relaterte emner, og som tilbyr et bredt spekter av ressurser og materialer som utgis og promoteres i henhold til denne kalenderen:

  • Forebygging – oktober til desember 2020
  • Fakta og tall – januar til mars 2021
  • Kroniske tilstander – april til juni 2021
  • Stillesittende arbeid – juli til oktober 2021
  • Arbeidstakermangfold – november 2021 til januar 2022
  • Fjernarbeid – februar til april 2022
  • Fremtidige generasjoner – mai til august 2022
  • Psykososiale risikoer – september til november 2022