You are here

Nyheter

11/01/2021

Forebygging av muskel- og skjelettlidelser i bygg- og anleggssektoren

msd construction high.jpg

© EU-OSHA / David Tijero Osorio

Flytting og håndtering av laster, ubekvemme arbeidsstillinger og vibrasjoner fra maskiner er krevende for kroppen: Det er ingen overraskelse at bygg- og anleggsarbeidere har økt risiko for å utvikle muskel- og skjelettlidelser.

Et nytt diskusjonsnotat tar for seg dette problemet og ser på viktigheten av effektiv risikovurdering.

Det setter også et lys på fremgangen i Italia, der det nasjonale arbeidstilsynet, INAIL, lanserer en insentivordning for å mekanisere manuelt arbeid og oppdatere utstyr, og derved redusere risikofaktorer for muskel- og skjelettlidelser i sektoren.

 

Les diskusjonsnotatet

Finn ut mer om sikkerhetsrisikoer og forebygging i bygg- og anleggssektoren i OSHwiki

Besøk nettsiden for Gode arbeidsplasser sikre rett belastning og de dedikerte nettsidene for muskel- og skjelettlidelser