You are here

Nyheter

14/12/2020

Praktiske verktøy for mer inkluderende og helsefremmende arbeidsplasser

EU-OSHA støtter CHRODIS PLUS – et EU-initiativ som tar sikte på å styrke et inkluderende arbeidsliv og arbeidsevnen til arbeidstakere med kroniske lidelser. Som en del av prosjektet har det blitt utgitt en verktøykasse for arbeidsliv og kroniske sykdommer som inkluderer to komponenter: Et opplæringsverktøy for ledere og en verktøysett for arbeidsplasser.

Opplæringsverktøyet for ledere tar sikte på å øke bevisstheten om fordelene knyttet til inkludering og god håndtering av ansatte med eksisterende kroniske helseproblemer samt ansatte i risikogruppen.

Verktøysettet for arbeidsplasser fungerer både som en sjekkliste og som en idegenerator. Det legger også til rette for implementeringen av konkrete og gjennomførbare tiltak for å skape en helsefremmende arbeidsplass. Det inkluderer spesielt råd om ergonomi, unngåelse av langvarig sitting og en casestudie om smerter i korsryggen.

Chrodis Plus-verktøykassen for arbeidsliv og kroniske sykdommer ble utviklet av 18 partnere fra 11 EU-land og ble delfinansiert av Europakommisjonen.

Utforsk CHRODIS PLUSS-verktøykassen for arbeidsliv og kroniske sykdommer