You are here

Nyheter

30/06/2022

Praktiske tips for hvordan arbeidstakermedvirkning kan bidra til å forebygge muskel- og skjelettlidelser

worker_participation_infosheet_220.png

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser har store kostnader for både arbeidstakere og bedrifter i EU. Nøkkelen til å redusere muskel- og skjelettlidelser ligger hos arbeidstakerne selv.


Nå har vi utarbeidet et nytt informasjonsark hvor du finner praktiske tips om hvordan de ansatte kan involveres aktivt i forebyggingen av muskel- og skjelettlidelser. De kan identifisere farer og potensielle risikoer, utarbeide tiltak som vil gjøre arbeidsplassen tryggere og sunnere og omsette dem i praksis. Denne kostnadseffektive tilnærmingen øker bevisstheten om risikofaktorer på arbeidsplassen, reduserer antallet ulykker og uhell og øker motivasjonen og engasjementet hos de ansatte.


Her kan du lese informasjonsarket Forebygging av muskel- og skjelettlidelser gjennom aktiv arbeidstakermedvirkning: tips til god praksis


For ytterligere opplysninger, se Powerpoint-presentasjonen Forebygging av muskel- og skjelettlidelser gjennom arbeidstakermedvirkning


Les andre publikasjoner om arbeidstakermedvirkning i forebygging av risiko for muskel- og skjelettlidelser på arbeidsplassen


Utforsk prioriteringsområdet Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning Forebygging