You are here
22/10/2018

EU-OSHA ser fram til Den europeiske arbeidsmiljøuken 2018

Hvert år markerer Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) og dets partnere Den europeiske arbeidsmiljøuken med bevisstgjøringsarrangementer over hele EU, og til og med utenfor EU. Årets kampanjetema, som står sentralt i alle aktivitetene som pågår i uken 22.–26. oktober, er håndtering av farlige stoffer på arbeidsplassen.

Farlige stoffer finnes på nesten alle arbeidsplasser, og 38 prosent av alle bedrifter i EU rapporterer at de har kjemiske eller biologiske stoffer i form av væsker, røyk eller støv på arbeidsplassen, ifølge EU-OSHAs ESENER-2-undersøkelse. I Den europeiske arbeidsmiljøuken samles denne gang arbeidstakere, ledere og eksperter på helse og sikkerhet på arbeidsplassen (HMS) for å øke bevisstheten om farlige stoffer på arbeidsplasser, utveksle god praksis og fremme effektivt HMS-arbeid på arbeidsplassene.

EU-OSHA samarbeider med et stort nettverk av nasjonale kontaktpunkter, offisielle kampanjepartnere, mediepartnere for kampanjen og HMS-ambassadører fra Enterprise Europe Network. De samarbeider om bevisstgjøring i Den europeiske arbeidsmiljøuken, organiserer mange arrangementer, blant annet konferanser, konkurranser, kurs, utstillinger og arrangementer for nettverksbygging og god praksis.

Av aktivitetene ved kontaktpunktene kan nevnes et seminar om god praksis i Kroatia, som fokuserer på hvordan man arbeider med farlige stoffer og stoffblandinger. I Finland er det flere bedrifter som vil ha nytte av utvekslingsbesøk om god praksis, mens det i Romania foregår arrangementer som fremmer HMS og engasjerer partene i arbeidslivet. Kjemisk sikkerhet er hovedfokuset på seminarer i Slovenia, Ungarn, Polen, Latvia, Italia og Bulgaria.

Mediepartnernes aktiviteter omfatter artikler publisert av Gesunde Arbeit i Østerrike, Foundation Center for Safety and Health i Bulgaria og stor dekning i sosiale medier over hele Europa. 

Den offisielle kampanjepartneren European Safety Federation har seminar om den nye PVU-forordningen, og European Firefighters Unions Alliance organiserer et seminar om brannmenns arbeidsmiljø og farlige stoffer. Byggefirmaet Sando holder en konferanse om innovativ forebyggingsteknologi.

Dr. Christa Sedlatschek, EU-OSHAs direktør, kommenterer: ”ESENER-undersøkelsen vår viser at det finnes farlige stoffer i alle bransjer, for eksempel i tradisjonelle bransjer som bygg og anlegg og produksjon, hvor dette gjelder over 50 prosent av virksomhetene i EU, og i landbruket, der 62 prosent av virksomhetene i EU er påvirket. Vi ønsker å hjelpe arbeidstakere, ledere og miljøet gjennom forskning og praktisk hjelp og øke bevisstheten om hvor viktig aktiv håndtering av farlige stoffer er.”

Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjens priser for god praksis, som er en del av 2018–2019-kampanjen, gis til organisasjoner som håndterer farlige stoffer aktivt. Konkurransen pågår fortsatt i mange land. Alle som har latt seg imponere og inspirere av sin organisasjons enestående eller nyskapende tilnærming til håndtering av farlige stoffer, kan kontakte sitt nasjonale kontaktpunkt for å diskutere en søknad. Hvis de tvert imot fortsatt leter etter gode råd om hvordan de best kan håndtere farlige stoffer på arbeidsplassen, kan de ha utbytte av EU-OSHAs nye database med praktiske verktøy og veiledning.

EU-OSHA has også modernisert kampanjeverktøykassen for 2018–2019-kampanjen. Den inneholder mange nye eksempler på god praksis og gir praktiske råd om gjennomføring av effektive kampanjer om et hvilket som helst HMS-tema, også farlige stoffer.

Lenker:

Merknader til redaktøren: 
1

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) bidrar til å gjøre Europa til et tryggere, sunnere og mer produktivt sted å arbeide. Det gjennomfører undersøkelser, utvikler og distribuerer pålitelig, balansert og objektiv HMS-informasjon og organiserer europeiske opplysningskampanjer. EU opprettet Det europeiske arbeidsmiljøorganet i 1994. På hovedkontoret i Bilbao i Spania finnes representanter for Europakommisjonen, medlemsstatenes regjeringer, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og ledende eksperter fra medlemsstatene i EU og andre land.

Du kan nå følge oss på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube eller abonnere på vårt månedlige nyhetsbrev, OSHmail. Du kan også registrere deg for å få nyheter og informasjon fra EU-OSHA tilsendt via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu

2

Kampanjen for 2018–2019, Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer, skal øke bevisstheten om farlige stoffer på arbeidsplassen og formidle informasjon om hvordan risikoene ved farlige stoffer kan forebygges. Kampanjen fokuserer spesielt på arbeidstakere med særlige behov, og retter seg mot grupper som er spesielt sårbare for disse risikoene, som migrantarbeidere og unge mennesker. I likhet med tidligere kampanjer samordnes den på nasjonalt nivå av EU-OSHAs kontaktpunkter og støttes av offisielle kampanjepartnere.

Kampanjen ble lansert i april 2018. Viktige datoer i kampanjekalenderen er blant annet de europeiske arbeidsmiljøukene (oktober 2018 og 2019) og seremonien i forbindelse med Et sikkert og godt arbeidsmiljø-filmprisen (november 2018 og 2019). Kampanjen avsluttes med Toppmøtet for Et sikkert og godt arbeidsmiljø (november 2019), der EU-OSHA samler alle bidragsyterne for å oppsummere hva som er oppnådd med kampanjen og kampanjens viktigste læringspunkter.

Bli mediepartner

Er du interessert i å jobbe med oss for å spre meldingene til kampanjen Sunne Arbeidsplasser Håndterer Farlig Stoffer?

Pressekontakter

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Pressepakke

Hvis du skriver om Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen, kan du laste ned vår pressepakke, hvor du finner pressemeldinger, bilder, en aktivitetskalender og alle viktige fakta og tall.