You are here
24/09/2018

EU-OSHA deltar i kampen mot arbeidsrelatert kreft på det østerrikske EU-formannskapets konferanse

Den 24.–25. september er  det østerrikske formannskapet i Rådet for Den europeiske union vertskap for en konferanse på høyt nivå,  Kampen mot yrkesrelatert kreft, i Wien. En rekke foredragsholdere og deltakere, herunder politikere, sosiale partnere og eksperter på området, utforsker måter å beskytte arbeidstakerne i Europa mot eksponering for kreftframkallende stoffer på arbeidsplassen.

Konferansen gir en oversikt over dagens utfordringer og tar opp de nyeste utviklingene og pågående initiativer. Sakene som tas opp, er alt fra det europeiske perspektiv til enkle tiltak og praktiske løsninger som er gjennomførbare i bedriftene. På seminarer vil deltakerne få mulighet til å diskutere risikobaserte tilnærminger, risikohåndtering og helseovervåking på arbeidsplassen, samt kampanjeaktiviteter.

På konferansen presenterer EU-OSHA Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen for 2018–2019 og leder en økt som tar for seg god praksis, retningslinjer og bevisstgjøringsinitiativer som EUs veikart for kreftframkallende stoffer. Denne handlingsplanen orienterer om risikoene ved eksponering for kreftframkallende stoffer og hvordan de kan håndteres ved å finne praktiske løsninger og dele god praksis. Veikartet startet i 2016 under det nederlandske EU-formannskapet og har Helsinki som mål, når det kommende finske EU-formannskapet kunngjør sin støtte til ordningen i 2019.

Marianne Thyssen, EUs kommissær for sysselsetting, sosialpolitikk, kompetanse og arbeidskraftmobilitet, sier at “veikartet er et svært velkomment initiativ for å sikre at vår ambisiøse plan for fornyet innsats for å beskytte mot eksponering for kreftframkallende stoffer, iverksettes på arbeidsplassene i hele Europa”.

“Beskyttelse mot kreftframkallende stoffer opptar også særlig Østerrike. Vårt felles mål er å redusere antall ofre nå og i framtiden. Derfor er det nødvendig med en felles, kraftfull tilnærming til dette problemet på europeisk plan”, sier Beate Hartinger-Klein, den østerrikske ministeren for arbeid, sosiale saker, helse og forbrukervern.

“I Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) arbeider vi for å belyse hvor stort problemet er, og hvor viktig det er å forebygge eksponering for kreftframkallende stoffer på arbeidsplassen, som en del av vår pågående kampanje, Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer”, sier direktør Christa Sedlatschek. “Vi mener at ved å informere og lære opp arbeidstakere og arbeidsgivere – og tilby praktiske løsninger – kan vi redusere og til og med eliminere eksponeringen for kreftframkallende stoffer på arbeidsplassen og på den måten forebygge unødig lidelse og død forårsaket av kreft.”

EU-OSHAs arbeid på området omfatter en rapport og et sammendrag av Eksponering for kreftframkallende stoffer og arbeidsrelatert kreft: en gjennomgang av vurderingsmetodene. Arrangementer som veikartet legger opp til, oppsummeres i Seminar om bekjempelse av kreft på arbeidsplassen – EUs veikart for kreftframkallende stoffer og seminaret “Kreftframkallende stoffer og arbeidsrelatert kreft”.

Les mer om konferansen

Utforsk problemstillingene rundt kreftframkallende stoffer på arbeidsplassen 

Besøk nettstedet for EUs veikart for kreftframkallende stoffer 

Merknader til redaktøren: 
1

Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen for 2018–19, Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer, har som mål å øke bevisstheten om farlige stoffer på arbeidsplassen og formidle informasjon om hvordan eksponering kan forebygges. Kampanjen koordineres på nasjonalt plan av EU-OSHAs kontaktpunkter og støttes av offisielle kampanje- og mediepartnere og Enterprise Europe Network (EEN). Den har fem hovedmål:

  • Å øke bevisstheten om hvor viktig og relevant det er å håndtere farlige stoffer på arbeidsplasser i Europa.
  • Å fremme risikovurdering, eliminering og substitusjon ved hjelp av praktiske verktøy og eksempler på god praksis.
  • Å øke bevisstheten om risikoen for eksponering for kreftframkallende stoffer ved å støtte utveksling av god praksis.
  • Å nå fram til særskilte grupper av arbeidstakere som er utsatt for større risiko ved å tilby skreddersydde fakta og tall og gi veiledning om god praksis.
  • Å øke bevisstheten om utviklingen innen politikk og lovgivning ved å tilby en oversikt med en lettfattelig forklaring av gjeldende lover og forskrifter og veiledning.

Etter lanseringen 24. april 2018 omfatter kampanjen blant annet de europeiske arbeidsmiljøukene (oktober 2018 og 2019) og seminaret om utveksling av god praksis (tidlig i 2019). Kampanjen avsluttes med utdelingen av Prisen for god praksis og toppmøtet for Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen (begge i november 2019). EU-OSHA i Bilbao er vertskap for disse arrangementene, der deltakerne får anledning til å feire en vellykket kampanje og reflektere over hva man har lært.

2

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) bidrar til å gjøre Europa til et tryggere, sunnere og mer produktivt sted å arbeide. Det gjennomfører undersøkelser, utvikler og distribuerer pålitelig, balansert og objektiv HMS-informasjon og organiserer europeiske opplysningskampanjer. EU opprettet Det europeiske arbeidsmiljøorganet i 1994. På hovedkontoret i Bilbao i Spania finnes representanter for Europakommisjonen, medlemsstatenes regjeringer, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og ledende eksperter fra medlemsstatene i EU og andre land.

Du kan nå følge oss på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube eller abonnere på vårt månedlige nyhetsbrev, OSHmail. Du kan også registrere deg for å få nyheter og informasjon fra EU-OSHA tilsendt via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu

Bli mediepartner

Er du interessert i å jobbe med oss for å spre meldingene til kampanjen Sunne Arbeidsplasser Håndterer Farlig Stoffer?

Pressekontakter

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Pressepakke

Hvis du skriver om Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen, kan du laste ned vår pressepakke, hvor du finner pressemeldinger, bilder, en aktivitetskalender og alle viktige fakta og tall.