You are here
WORKERS-1920x589px.jpg

Arbeidstakere

Anstendige arbeidsforhold gjennom hele yrkeslivet er avgjørende for å oppnå sunn aldring på arbeidsplassen og god helse i pensjonsalderen. Videre sikrer et bærekraftig arbeidsliv at eldre arbeidstakere kan stå lenger i arbeidet og bidra med sin erfaring og kunnskap til hele organisasjonen.

Ressursene på denne siden inneholder mer informasjon om spørsmål knyttet til aldring og arbeidsplassen. De viser også hvordan vanskelige HMS-situasjoner kan løses når arbeidstakere og arbeidsgivere samarbeider om dette.

 

Anbefalte ressurser for deg

Case-studier

Følgende case-studier viser praktiske eksempler på hvordan du som arbeidstaker eller fagforeningsrepresentant kan samarbeide med arbeidsgivere for å gjøre arbeidsplassene sikrere, sunnere og mer rettferdige for arbeidstakere i alle aldre.

14.02.2014

Seniorpolitikk ved St. Olavs Hospital

Rundt 20 % av de ansatte ved St. Olavs Hospital er eldre enn 55 år, og kostnadene knyttet til førtidspensjonering er høye. Det var viktig for sykehuset å beholde så mange erfarne arbeidstakere som mulig. I samarbeid med fagforeningene og eksterne konsulenter utarbeidet sykehuset en seniorpolitikk med tiltak som flere feriedager, opplæring og samtaler om arbeidsevne for ansatte over 55 år.


Se mer

Se gjennom våre mange case-studier med tips til hvordan arbeidsforholdene kan bedres for alle, både på små og store arbeidsplasser.

E-veileder

Vår e-veileder gir praktisk veiledning om hvordan helse og sikkerhet på arbeidsplassen kan håndteres i lys av en aldrende arbeidsstyrke. Den ser nærmere på viktige spørsmål, foreslår tilnærminger til problemer og inneholder nyttige lenker.

Andre relevante ressurser

Vi har et bredt spekter av ressurser om sunn aldring på arbeidsplassen. Noen av disse er: en munter kortfilm, et utvalg av praktiske verktøy og kampanjemateriell som du kan bruke til å øke bevisstheten og endre atferden på arbeidsplassen din eller blant arbeidstakerne du representerer.