You are here

Slik engasjerer du deg

Vil du hjelpe oss med å formidle kampanjens budskap? Det er mange måter du kan engasjere deg på i ”Håndtering av farlige stoffer”-kampanjen, blant annet ved å:

Spre og publisere kampanjemateriell for å bidra til økt bevissthet.

Organisere aktiviteter og arrangementer, som kurs, konferanser og konkurranser.

Bruke og fremme det praktiske e-verktøyet.

Delta i Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjens pris for god praksis der organisasjoner av ulik størrelse og fra ulike bransjer anerkjennes for sine innovative bidrag til HMS på arbeidsplassen.

Delta i den årlige europeiske arbeidsmiljøuken i oktober (uke 43) – som er sentrum for HMS-arbeidet i Europa.

Bli offisiell kampanjepartner, hvis du tilhører en europeisk eller internasjonal organisasjon.

Bli nasjonal kampanjepartner hvis du driver virksomhet på nasjonalt plan.

Bli mediepartner for kampanjen, hvis du er en nasjonal eller europeisk medieaktør.

Holde deg oppdatert ved å følge oss på sosiale medier. Følg oss på Facebook, Twitter, LinkedIn og flere andre steder.