You are here

Centrum pro regionálni rozvoj České republiky

Centrum pro regionálni rozvoj České republiky
Tsjekkia
Centrum pro regionálni rozvoj České republiky
Ve Struhách 27
160 00
Tsjekkia
Hovedkontakt: 
Marie PAVLŮ