You are here
27/11/2017

Kampanjeveiledning

campaign-guide-1.jpg

Kampanjeveiledningen forklarer hvorfor håndtering av farlige stoffer på arbeidsplassen er så viktig. Ved å presentere flere case-studier og praktiske løsninger skisserer den den relevante lovgivningen og beskriver hvordan man etablerer en kultur for risikoforebygging. Risikovurdering er nøkkelen til forebygging, og en brukervennlig del av veiledningen bryter prosessen ned i enkle trinn. Det er råd for arbeidstakergrupper med særlig risiko samt en del som fokuserer på kreftfremkallende og arbeidsrelatert kreft. Sist men ikke minst inneholder den informasjon om hvordan man kan involvere seg og viktige kampanjedatoer.