You are here

Publicaties

Revalidatie en terugkeer naar het werk: Analyseverslag over beleidslijnen, strategieën en programma’s van de EU en haar lidstaten

08/03/2016 Type: Rapporten 94 pagina’s

Tegen de achtergrond van een vergrijzende beroepsbevolking geeft dit verslag een overzicht van de verschillende benaderingen op het gebied van revalidatie en terugkeer naar het werk in Europa. Het analyseert de factoren die mede bepalen of op nationaal niveau systemen voor revalidatie en terugkeer naar het werk worden ontwikkeld en ingevoerd, en specificeert specifieke succesfactoren van deze systemen in Europa. Het eindigt met beleidsrelevante bevindingen en wijst gebieden aan voor noodzakelijk aanvullend onderzoek om huidige lacunes in de kennis te overbruggen.

  • Downloaden in: