You are here
22/02/2018

Informatieblad: Wetgevingskader inzake gevaarlijke stoffen op de arbeidsplaats

Informatiebladen
79849-0.jpg

Dit informatieblad geeft een overzicht van het wettelijke kader inzake gevaarlijke stoffen op werkplekken binnen de Europese Unie. De nadruk ligt op drie Europese richtlijnen: de kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid op het werk, de richtlijn chemische agentia en de richtlijn kankerverwekkende en mutagene stoffen.

Er worden zeven stappen voor risicopreventie geschetst en een reeks gratis interactieve e-tools ten behoeve van risicobeoordeling beschikbaar gesteld, zoals OiRA.

Ook wordt een toelichting gegeven op het STOP-beginsel, de hiërarchie van preventieve, eliminerende en beschermende maatregelen.