You are here

Praktische tools en richtlijnen

Return to work strategies to prevent disability from musculoskeletal disorders

Type
Guides & Tools
Country
EU
Talen
English
Dienstverlener
EU OSHA

Toegangstool

Beschrijving

Beschrijving: 

This article presents a holistic bio-psycho-social view as the best approach to achieve effective management and prevention of disability caused by chronic disorders.

Return to work strategies to prevent disability from musculoskeletal disorders

Gedetailleerde informatie

Sector / Industry covered: 
Niet sectorspecifiek
Gevaren: 
Werken met een bestaande spier- en skeletaandoening (SSA)
Gezondheidseffecten: 
Rugpijn of -letsel
Aandoeningen aan de bovenste ledematen
Verslechtering van een bestaande (chronische) aandoening
Preventiemaatregelen: 
Verbeteren van individuele werktechnieken (bijvoorbeeld houdingen bij manuele handelingen)
Technische maatregelen, bijvoorbeeld ergonomische apparatuur
Beperken van de risico's door middel van organisatorische maatregelen, zoals het beperken van het aantal blootgestelde werknemers, taakroulatie
Aanpassingen na afwezigheid wegens ongevallen/ziekte
Aanpassingen/ondersteuning voor personen met chronische SSA-aandoeningen, -ziekten of -pijn
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Personen met een SSA-aandoening
Doel van het materiaal: 
Algemene informatie
Bewustmaking
Risicobeoordeling
Doel van het materiaal: 
Alle (geen specifieke doelgroep)
Prioriteiten: 
Chronische aandoeningen
Preventie
Jaar van publicatie: 
2020