You are here

Praktische tools en richtlijnen

Early intervention and accommodations for upper limb problems — research and data entry work

Type
Case study
Country
International
Talen
English
Dienstverlener
EU OSHA

Toegangstool

Beschrijving

Beschrijving: 

This case study highlights the importance of a multidisciplinary approach to tackling musculoskeletal disorders in the workplace. Early intervention (despite the lack of a firm diagnosis) based on risk assessment and trialling new equipment has helped to alleviate discomfort and prevent her symptoms from getting worse.

Early intervention and accommodations for upper limb problems — research and data entry work

Gedetailleerde informatie

Sector / Industry covered: 
Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied
Gevaren: 
Gebruik van beeldschermapparatuur
Werken met een bestaande spier- en skeletaandoening (SSA)
Gezondheidseffecten: 
Aandoeningen aan de bovenste ledematen
Verslechtering van een bestaande (chronische) aandoening
Preventiemaatregelen: 
Uitsluiten van risico's
Verbeteren van individuele werktechnieken (bijvoorbeeld houdingen bij manuele handelingen)
Eenvoudige tips en maatregelen
Beperken van de risico's door middel van organisatorische maatregelen, zoals het beperken van het aantal blootgestelde werknemers, taakroulatie
Aanpassingen na afwezigheid wegens ongevallen/ziekte
Aanpassingen/ondersteuning voor personen met chronische SSA-aandoeningen, -ziekten of -pijn
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Personen met een SSA-aandoening
Doel van het materiaal: 
Algemene informatie
Bewustmaking
Risicobeoordeling
Doel van het materiaal: 
Alle (geen specifieke doelgroep)
Prioriteiten: 
Chronische aandoeningen
Jaar van publicatie: 
2020