You are here

Campagnetoolkit

Uw campagne plannen

objectives.png

Voordat u de concrete boodschap en de ondersteunende argumenten van uw campagne kunt bedenken, moet u een duidelijk doel voor ogen hebben.

toolkit-slogan.JPG

Om de mensen die u wilt bereiken werkelijk te raken, moet de titel zo kort en eenvoudig zijn als mogelijk en hun direct aanspreken.

audience.png

De keuze van uw doelgroep en hun leeftijdscategorie is bepalend voor uw campagne en de daarvoor benodigde middelen.

timing.png

De timing is een essentieel aspect van iedere campagne, zowel wat betreft het tijdstip van lancering als de duur ervan.

geo-reach.png

Bepaal op welke sectoren of geografische gebieden de campagne wordt gericht.

message.png

Denk zorgvuldig na over de centrale boodschap van de campagne en wat u met de campagne wilt overbrengen.

branding-materials.jpg

Met een pakkende slogan, een opvallend logo of een in het oog lopende branding van de campagne kunt u de aandacht van uw doelgroep trekken.

branding.png

Bij de meeste campagnes worden verschillende soorten communicatiemiddelen gebruikt, van persberichten en tijdschriftartikelen tot posters en direct mail.

results.png

Communicatie is het effectiefst wanneer het over praktische en tastbare dingen gaat.