You are here

Publicaties

Regelgeving rondom thuiswerken in Europa na de pandemie

13/07/2021 Type: Rapporten 28 pagina’s

Vanwege de COVID-19-pandemie waren veel bedrijven gedwongen om over te stappen op thuiswerken. Nu het erop lijkt dat veel werknemers na de pandemie thuis blijven werken, liggen maatregelen om de gezondheid en het welzijn van werknemers te beschermen onder een vergrootglas.


In dit verslag wordt nagagaan wat voorafgaand aan COVID-19 het thuiswerkbeleid was op nationaal en EU-niveau. Hierbij wordt aandacht besteed aan wetgeving, arbeids- en werkomstandigheden, VGW-kwesties en de balans tussen werk en privéleven. De rol van collectieve onderhandelingen en de dialoog tussen de sociale partners wordt ook besproken.


Tot slot wordt in het verslag een analyse gemaakt van wetswijzigingen en initiatieven die naar aanleiding van de pandemie zijn aangenomen, om zo de nodige onderbouwing te leveren voor een effectieve aanpak voor regelgeving rondom thuiswerken in de EU na de COVID-19-pandemie.