You are here

Vervanging

Zo mogelijk moeten gevaarlijke stoffen volledig worden verwijderd van de werkplek. Vaak kunnen gevaarlijke stoffen worden vervangen door veilige of minder schadelijke alternatieven of kunnen werkprocessen die gevaarlijke stoffen opleveren, worden vervangen door processen die dat niet doen.

Verwijdering en vervanging hebben in de maatregelen in het kader van EU-wetgeving over gevaarlijke stoffen de hoogste prioriteit. Vervanging lijkt in veel werkomgevingen echter een moeilijk uitvoerbare optie en er is dan ook duidelijk behoefte aan meer steun op dit gebied.

Met behulp van onze nuttige tools en informatie en dankzij casestudies die laten zien hoe vervanging in de praktijk werkt, wordt vervanging op uw werkplek realiseerbaar.