You are here

Specifieke groepen

De Europese beroepsbevolking heeft een gevarieerde samenstelling en ook de behoeften van werknemers lopen uiteen. Op gezonde werkplekken wordt tijdens risicobeoordelingen en bij de uitvoering van preventiestrategieën rekening gehouden met deze specifieke behoeften.

Tot degenen die het meeste risico lopen te worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen behoren vrouwen, jonge werknemers, migrerende werknemers en tijdelijke arbeidskrachten. De reden daarvoor kan zijn dat ze onervaren, niet goed op de hoogte of fysiek kwetsbaarder zijn, of omdat ze vaak van baan wisselen of werkzaam zijn in sectoren waarin men zich niet zo bewust is van het probleem.

De richtsnoeren, casestudies en voorbeelden van goede praktijken die wij verzameld hebben, laten zien hoe de specifieke behoeften van risicogroepen op uw werkplek beheerd kunnen worden.