You are here

Omgaan met risico's (risicobeheer)

De sleutel tot effectief risicobeheer is gelegen in het creëren van een preventiecultuur – iedereen op een werkplek moet actief betrokken zijn bij en deelnemen aan het waarborgen van een veilige werkomgeving.

Risicobeoordeling is een essentiële eerste vereiste voor effectieve preventie en is in de EU wettelijk verplicht als er gevaarlijke stoffen op een werkplek aanwezig zijn. Volgens de wetgeving moet er op werkplekken ook een hiërarchische preventiestrategie worden gehanteerd.

Gelukkig zijn er veel hulpmiddelen en richtsnoeren beschikbaar. Deze reiken praktische oplossingen aan en kunnen uw bedrijf helpen te voldoen aan de wetgeving en om te gaan met risico's door effectieve risicobeoordelingen en preventiemaatregelen uit te voeren.