You are here

Feiten en cijfers

Op werkplekken in de hele EU vormen gevaarlijke stoffen nog altijd een aanzienlijk risico voor de gezondheid, ondanks wetgeving om werknemers te beschermen. Uit rapporten komt naar voren dat op 38 % van de werkplekken gevaarlijke stoffen aanwezig zijn – in bepaalde sectoren gaat het zelfs om bijna twee derde van de werkplekken. Een groot deel van de werkgerelateerde ziekten wordt veroorzaakt door gevaarlijke stoffen en met name bepaalde groepen werknemers zijn gevoelig voor de risico's. Vooral blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkplek is een bron van zorg: jaarlijks leidt deze tot 80.000 doden en een kostenpost van 2,4 miljard EUR.

Deze feiten en cijfers vormen slechts het topje van de ijsberg. In onze rapporten, factsheets en infographics vindt u meer informatie.