You are here

Kankerverwekkende stoffen

Elk jaar krijgen 120.000 mensen in de EU kanker omdat ze op het werk worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen. In bijna 80.000 gevallen leidt dit tot overlijden. Dit is onaanvaardbaar, vooral omdat werkgerelateerde kanker in veel gevallen voorkomen zou kunnen worden door de blootstelling te beheren.

Op werkplekken overal in de EU zijn honderden kankerverwekkende stoffen aanwezig. Veel daarvan ontstaan door werkprocessen en zijn moeilijk te monitoren. Bedrijven zijn zich er vaak niet van bewust dat er voor kankerverwekkende stoffen veel strengere wetgeving geldt dan voor andere gevaarlijke stoffen.

Ook op uw werkplek zouden kankerverwekkende stoffen een probleem kunnen zijn. Onze gebruiksvriendelijke hulpmiddelen en richtsnoeren helpen u hier meer over te weten te komen.