You are here

Bewustmaking

Werkgevers, managers en werknemers zijn zich er niet altijd van bewust dat er op hun werkplek gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en realiseren zich niet ten volle welke risico's ermee gepaard gaan. Naast de wetgeving die van kracht is om werknemers te beschermen, is het van cruciaal belang ervoor te zorgen dat men zich meer bewust is van de aard en de prevalentie van gevaarlijke stoffen, en effectieve strategieën te ontplooien om risico's te beheren of – nog beter – uit te bannen.

Met de hulpmiddelen die wij bijeengebracht hebben, komt u meer te weten over deze zaken. U kunt ook gebruikmaken van de beschikbare praktische instrumenten en richtsnoeren om risico's op de werkplek te beoordelen en te beheren en alle informatie te vinden die u nodig hebt over het voeren van uw eigen bewustmakingscampagne.