You are here

Evenementen

Seminarium "Smog i jego wpływ na nasze zdrowie" / Seminar "Smog and its impact on our health"

The Enterprise Europe Network Centre at the Foundation for Promotion of Entrepreneurship (Lodz, Poland) presented the "Healthy Workplaces Campaign 2018-2019 - Manage Dangerous Substances" also materials (leaflets, posters) related to this campaign during seminar titled "Smog and its impact on our health" (9.07.2019).

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości (Łódź, Polska) zaprezentował materiały informacyjno-promocyjne oraz plakaty dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, w tym w szczególności związane z kampanią "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy - Substancje niebezpieczne pod kontrolą" podczas seminarium "Smog i jego wpływ na nasze zdrowie" w dniu 9 lipca 2019 r.

 

 

Organisator: 
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
09/07/2019
Piotrkowska 86ŁódźPoland