You are here

Persberichten

21/10/2019

Zet samen met EU-OSHA de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk 2019 kracht bij

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en zijn netwerk van partners bereiken in de week van 21 tot en met 25 oktober een belangrijke mijlpaal in de campagne voor een gezonde werkplek. Met de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk wordt aandacht gevraagd voor veiligheid en gezondheid op het werk en getracht een actieve en participatieve risicopreventie te bevorderen. De Europese Week van dit jaar ondersteunt de lopende campagne “Gezonde werkplekken. Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!”.

Miljoenen werknemers in heel Europa komen op de werkplek vaak in aanraking met gevaarlijke stoffen en het gebruik van deze stoffen neemt verder toe. De blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan op lange termijn negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid en het werkvermogen van werknemers. Preventie is dus uitermate belangrijk. De honderden evenementen en activiteiten ter gelegenheid van de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk moeten deze kwestie onder de aandacht brengen en aansporen tot uitwisseling van beste praktijken voor een doeltreffende risicopreventie.

Christa Sedlatschek, uitvoerend directeur van EU-OSHA, vindt het van essentieel belang dat alle Europese bedrijven toegang hebben tot de kennis en de hulpmiddelen die zij nodig hebben om hun risicobeheer te verbeteren en zij benadrukt de centrale rol van de campagne “Een gezonde werkplek” hierbij: “Volgens een Eurobarometerstudie waarbij nagenoeg 28 000 personen in 28 landen zijn ondervraagd, is 65 % bezorgd over de blootstelling aan gevaarlijke chemische stoffen. De e-tool van EU-OSHA voor gevaarlijke stoffen kan hier helpen. De gratis tool biedt werkgevers ondersteuning en advies voor een doeltreffende aanpak van gevaarlijke stoffen op de werkplek.”

De interactieve e-tool – speciaal ontwikkeld voor kleine- en middelgrote ondernemingen (mkb/kmo's) – helpt bedrijven bij het maken van risicobeoordelingen van hun gebruik van gevaarlijke stoffen en biedt advies op maat over goede praktijken en de juiste toepassing van doeltreffende maatregelen op de werkvloer. Sinds de lancering van de tool in mei 2018 is er een indrukwekkend aantal van 26 000 bezoeken geregistreerd. Voor IJsland, Noorwegen en Portugal is er een versie op maat. 

EU-OSHA werkt nauw samen met zijn uitgebreide netwerk van partners om de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk te promoten en tot een succes te maken. Het Agentschap dankt in het bijzonder zijn nationale focal points, officiële campagnepartners en mediapartners voor hun medewerking, die van cruciaal belang is voor het welslagen van de Europese Week.

De nationale focal points hebben tal van evenementen voorbereid voor de Europese Week. In Oostenrijk, Litouwen, Italië en Slowakije worden de nationale campagnes afgesloten met een evenement waarbij wordt teruggeblikt op de hoogtepunten van de campagne, goede praktijken worden uitgewisseld en geleerde lessen worden besproken.

 Spanje biedt een conferentie in Barcelona, gewijd aan het minimaliseren van de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen, en een workshop in Madrid waarbij wordt gewezen op het belang van een krachtige risicopreventiecultuur bij de aanpak van gevaarlijke stoffen. Tijdens een conferentie in Finland wordt ingegaan op het veilig omgaan met chemische agentia op de werkplek en wordt praktisch advies gegeven aan de deelnemers.

 

Campagnepartners, mediapartners en geëngageerde supporters organiseren verder vele kleinere evenementen in Europa, allemaal met hetzelfde doel: de risico's van gevaarlijke stoffen op werkplekken in Europa te beperken.

 

Doe mee!

Iedereen – van werknemers en werkgevers tot VGW-deskundigen en belanghebbenden – kan deelnemen aan de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk. Help mee om werkplekken veiliger en gezonder te maken door:

 

  • de gratis campagnemiddelen te downloaden en te verspreiden;
  • een evenement of activiteit bij u in de buurt te organiseren;
  • ons te volgen op sociale media via #EUhealthyworkplaces en promotionele posts en promotiemateriaal te delen;
  • deel te nemen aan evenementen en wedstrijden.

 

Links:

Opmerkingen voor redacteur: 
1

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) helpt werkplekken in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken. Het Agentschap verricht onderzoek naar veiligheid en gezondheid en ontwikkelt en verspreidt hierover betrouwbare, evenwichtige en onpartijdige informatie. Daarnaast organiseert het Agentschap campagnes om het bewustzijn in heel Europa te verhogen. Het Agentschap is in 1994 door de Europese Unie opgericht en is gevestigd in de Spaanse stad Bilbao. Het brengt vertegenwoordigers van de Europese Commissie, van regeringen van de lidstaten en van werkgevers- en werknemersorganisaties samen, evenals vooraanstaande deskundigen uit alle EU-lidstaten en daarbuiten.

U kunt ons nu volgen op Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube of u aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief OSHmail. U kunt u ook inschrijven voor het regelmatig ontvangen van nieuws en informatie van EU-OSHA via RSS-feeds.

http://osha.europa.eu

2

De campagne voor een gezonde werkplek 2018-2019: “Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!” versterkt het bewustzijn van gevaarlijke stoffen op de werkplek en geeft informatie over manieren om de daarmee samenhangende risico's te voorkomen. De campagne is met name gericht op werknemers met specifieke behoeften en op doelgroepen die meer dan andere gevoelig zijn voor de risico's, zoals migrerende werknemers en jongeren. Net als bij voorgaande campagnes voor een gezonde werkplek wordt deze campagne op nationaal niveau gecoördineerd door de focal points van EU-OSHA en ondersteund door officiële campagne- en mediapartners.

De campagne ging in april 2018 van start. Belangrijke datums op de campagnekalender zijn onder andere de Europese Weken voor veiligheid en gezondheid op het werk (oktober 2018 en 2019) en de uitreiking van de filmprijs "Een gezonde werkplek" (november 2018 en 2019). De campagne wordt afgesloten met de topbijeenkomst “Een gezonde werkplek” (november 2019), waar iedereen die een bijdrage aan de campagne heeft geleverd samen met EU-OSHA stil zal staan bij de resultaten van de campagne en de daaruit getrokken lessen.

Word mediapartner

Bent u erin geïnteresseerd om met ons samen te werken en de boodschappen van de campagne 'Gezonde werkplekken, Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!' te verspreiden?

Perscontactpunten

Press Officer
Birgit Müller
+34 944 358 359
Corporate Promotions Manager
Marta Urrutia
+34 944 358 357
Manager of the Brussels liaison office
Brenda O’Brien
+32 2 401 68 59, +32 0 477 175 770

Persmap

Brengt u verslag uit over de campagne voor een gezonde werkplek? In ons perspakket vindt u persberichten, afbeeldingen, een evenementenkalender en alle belangrijke feiten en cijfers.