You are here

Campagnemateriaal

27/11/2017

Campagnegids

campaign-guide-1.jpg

In de campagnegids wordt uitgelegd waarom het beheer van gevaarlijke stoffen op de werkplek zo belangrijk is. Verschillende casestudies dienen als voorbeeld en er worden praktische oplossingen aangedragen. De campagnegids bevat daarnaast een samenvatting van de relevante wetgeving en beschrijft hoe een cultuur van risicopreventie kan worden ontwikkeld. Risicobeoordeling is van essentieel belang voor preventie en in een gebruiksvriendelijk gedeelte van de gids wordt dit proces in eenvoudige stappen opgesplitst. Er wordt advies gegeven over groepen werknemers die in het bijzonder risico lopen en er is een speciaal gedeelte waarin nader wordt ingegaan op kankerverwekkende stoffen en werkgerelateerde kanker. Tot slot is er, ook niet onbelangrijk, informatie over hoe u aan deze campagne kunt meedoen en over belangrijke campagnedata.