Prioritārā joma

Darbinieku daudzveidība

Sievietes, gados vecāki darbinieki, migrējoši un LGBTI darba ņēmēji, kā arī citas grupas ir pakļautas lielākam BKAS riskam.

Kā mēs varam palielināt informētību?

diversity-banner-381.png
oshwiki-banner.png

OSHwiki

Piekļuve ekspertu zināšanām par BKAS saistībā ar darbu

Kādi ir šo ļoti izplatīto, ar darbu saistīto slimību cēloņi? Kā riskus var atklāt un pārvaldīt?

Apmeklējiet OSHwiki sadaļu par BKAS

Jaunumi

women_msds_2.jpg

© EU-OSHA/PIXELTASTER

25/11/2021 Why are women more exposed to MSDs? What can we do to protect them? Musculoskeletal disorders (MSDs) can affect all workers, but women are among those who are particularly exposed to a number of work-related physical,...Skatīt vairāk
SIP-event.jpg
23/11/2021 Workplace integration and adaptation for people living with pain - Virtual event by the Societal... On 28 October 2021, the Societal Impact of Pain (SIP) organised a virtual event on employment and pain policy entitled “Workplace integration and adaptation...Skatīt vairāk

Prioritārās jomas

Kampaņa “Veselībai nekaitīga darbavieta atvieglo slodzi” tiek organizēta vairākās prioritārās jomās, kas tiek attīstītas, izmantojot īpašas saziņas un veicināšanas pakotnes visā kampaņā. Katra joma aptver konkrētu ar BKAS saistītu tematu. Lai uzturētu kampaņas intensitāti, reizi trīs līdz četros mēnešos tiek izdoti dažādi materiāli, tostarp ziņojumi, infolapas, infografika un gadījumu izpētes.
Skatīt visas prioritārās jomas

Kampaņas oficiālie partneri

Oficiālo kampaņas partneru ievadteksts

Veselībai nekaitīgas darbavietas kampaņu atbalsta gan valsts, gan privāti dažādu nozaru Eiropas un starptautiski uzņēmumi un organizācijas. Tie veido iniciatoru tīklu, iedvesmojot un iedrošinot citus sekmīgi īstenot aizsargāta un veselīga darbaspēka pārvaldību. Viņu iesaistīšanās ir būtiska, lai nodrošinātu, ka kampaņas vēstījumi sasniedz dažādu veidu darbavietas visā ES.

Skatīt visus partnerus