You are here

Publikācijas

Ar darbu saistītas balsta un kustību aparāta slimības: Fakti un skaitļi — ES 10 dalībvalstu kopsavilkuma ziņojums

12/03/2020 Veids: Ziņojumi 80 lapas

Šis kopsavilkuma ziņojums ir daļa no daudz plašāka projekta “Pārskats par BKAS faktiem un skaitļiem — BKAS izplatība, izmaksas un demogrāfija Eiropā” politikas veidotāju atbalstam ES un valstu līmeņos, lai sniegtu precīzu priekšstatu par BKAS izplatību un izmaksām Eiropā, apkopojot esošos datus no daudziem būtiskiem un uzticamiem oficiāliem statistiskiem avotiem. Šis ziņojums ir paredzēts kā papildinājums pārskata ziņojumam, kas publicēts ar to pašu nosaukumu Ar darbu saistītas balsta un kustību aparāta slimības — izplatība, izmaksas un demogrāfija ES — Galīgais ziņojums un aptver visu ES.

Apzinoties ES datu ierobežotos avotus saistībā ar BKAS, EU-OSHA nolēma papildināt un uzlabot ES līmeņa secinājumus par valstu datiem un analīzēm. Šā kopsavilkuma ziņojuma nolūks ir apkopot dažus no šiem datiem, kā arī informāciju, kas publicēta 10 valstu (Dānijas, Vācijas, Spānijas, Francijas, Itālijas, Ungārijas, Nīderlandes, Austrijas, Somijas un Zviedrijas) ziņojumos par šo tematu.

  • Lejupielādēt :