You are here
03/10/2018

Informācijas lapa: Praktiski rīki un vadlīnijas par bīstamām vielām darbavietās

Informatīvās lapas
82152-0.jpg

Šajā informācijas lapā ir doti ieteikumi par pieejamiem rīkiem un vadlīnijām, lai palīdzētu darba devējiem un darbiniekiem pārvaldīt riskus, ko rada bīstamas vielas darbavietā. Ar jau pieejamo rīku un vadlīniju izmantošanu var ietaupīt laiku, kā arī rast praktiskus risinājumus, lai samazinātu bīstamu vielu iedarbību uz darbiniekiem.

Informācijas lapā ir dota saite uz EU-OSHA jauno resursu datubāzi, kurā pašlaik ir vairāk nekā 700 rīku un resursu daudzās valodās. Tajā ir vairākas filtrēšanas iespējas, lai palīdzētu lietotājiem atrast rīkus, kas tiem var vislabāk noderēt.